Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe rynki rolne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.MRR.2A.NM.RZASU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe rynki rolne
Jednostka: Zakład Rolnictwa Światowego i Doradztwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawowy zakres wiedzy na temat problematyki międzynarodowych rynków rolnych takiej jak: żródła informacji o zagranicznych rynkach rolnych (FAMMU, USDA FAS), międzynarodowa organizacja handlu, cele i zasady działania instytucji międzynarodowych regulujących wymianę handlową, mechanizmy interwencyjne, funkcjonowanie branżowych rynków rolnych na świecie.

Cele przedmiotu: zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami organizacji międzynarodowej wymiany handlowej, działaniem organizacji regulujących wymianę towarów i usług a w szczególności z funkcjonowaniem branżowych rynków rolnych, źródłami informacji o zagranicznych rynkach rolnych.

Pełny opis:

Plan wykładów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu, źródła informacji o międzynarowych rynkach rolnych (FAS USDA, FAPA FAMMU i inne) .

2. Wprowadzenie do przedmiotu, źródła informacji o międzynarowych rynkach rolnych (FAS USDA, FAPA FAMMU i inne) .

3. Główni producenci, konsumenci, eksporterzy i importerzy towarów rolno-spożywczych.

4. WTO – opis instytucji, cele i zasady działania.

5. Międzynarodowe organizacje integracyjne i ich wpływ na rynki rolne: UE, EFTA, NAFTA.

6. Mechanizmy protekcjonizmu i interwencjonizmu w handlu międzynarodowym. Cykl życia produktu na rynku międzynarodowym.

7. Konsekwencje wzrostu gospodarczego Chin i Indii dla międzynarodowego rynku rolnego.

8. Wpływ wzrostu produkcji biopaliw na rynek żywności.

9. Branżowe rynki rolne: zboża, mleko.

10. Branżowe rynki rolne: zboża, mleko.

Plan ćwiczeń:

1. Polskie i zagraniczne strony internetowe o zagranicznych rynkach rolnych (przyjazność dla użytkownika).

2. Argumenty przeciwników globalizacji - alterglobaliści, antyglobaliści.

3. NAFTA a UE - podobieństwa i różnice.

4. Branżowy rynek rolny: soja - główni producenci.

5. Branżowy rynek rolny: używki - kawa, herbata, tytoń.

6. Branżowy rynek rolny: używki - kawa, herbata, tytoń.

7. Branżowy rynek rolny: pomarańcze, cytryny, kiwi, banany, mango, korek - do wyboru przez studentów.

8. Branżowy rynek rolny: pomarańcze, cytryny, kiwi, banany, mango, korek - do wyboru przez studentów.

9. Agencja Rynku Rolnego: regulacje dotyczące handlu zagranicznego.

10. GMO na rynkach międzynarodowych.

Literatura:

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi. 2007. ARR

Biuletyny branzowe ARR

Handel zagraniczny na rynku cukru. 2007. ARR

Rzeczpospolita, ekonomia & rynek

Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A. 2006: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWN. Warszawa

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)