Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.MKB.MIBIO.SI.HZORX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć z mikrobiologii ogólnej jest zapoznanie studentów z światem drobnoustrojów, ich rolą w najważniejszych procesach biologicznych związanych z krążeniem materii i przepływem energii w różnych ekosystemach. Wykłady umożliwią lepsze zrozumienie fizjologii drobnoustrojów, jak również ich znaczenie w funkcjonowaniu biocenozy oraz ich wzajemnym wpływie na siebie i na inne organizmy żywe. Zajęcia mają uwypuklić powiązania świata mikroorganizmów ze środowiskiem życia roślin, zwierząt i ludzi. Celem ćwiczeń z mikrobiologii ogólnej jest praktyczne zapoznanie studentów z podstawową techniką laboratoryjną stosowaną w pracowniach mikrobiologicznych. Na ćwiczeniach zostaną przedstawione podstawowe metody izolacji i hodowli mikroorganizmów, sporządzania preparatów mikrobiologicznych oraz analizy ilościowej i jakościowej. Ponadto studenci zdobędą umiejętność prawidłowego posługiwania się mikroskopem immersyjnym umożliwiającym podstawową obserwację drobnoustrojów.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1.Wprowadzenie do mikrobiologii ogólnej. Podział świata drobnoustrojów (1h).

2.Zarys rozwoju mikrobiologii (1h).

3.Budowa komórki bakteryjnej (1h).

4.Charakterystyka bakterii gramdodatnich i gramujemnych (1h).

5.Skład chemiczny komórki bakteryjnej (1h).

6.Wzrost i rozmnażanie drobnoustrojów (1h).

7.Ogólna charakterystyka metabolizmu bakteryjnego (1h).

8.Katabolizm bakterii (1h).

9.Fermentacja (1h).

10.Wprowadzenie do genetyki bakterii (1h).

11.Biofilny bakteryjne (1h).

12.Mikrobiologia wody (1h).

13.Wskaźniki oceny sanitarnej wody. Mikroflora ścieków (1h).

14.Drobnoustroje chorobotwórcze (1h).

15.Mikrobiologiczne podstawy biotechnologii (1h).

TEMATYKA ĆWICZEŃ

1.BHP na ćwiczeniach z mikrobiologii. Podstawowa aparatura i metody stosowane w badaniach mikrobiologicznych. Morfologia bakterii (2h).

2.Teoretyczne podstawy barwienia bakterii (2h) .

3.Barwienie złożone metodą Grama w modyfikacji Huckera (2h).

4.Analiza mikrobiologiczna wody w aspekcie sanitarno – higienicznym (2h).

5.Odczyt mikrobiologicznej analizy wody (2h).

6.Bakterie fermentacji mlekowej (2h).

7.Morfologia grzybów (2h).

8.Podstawy diagnostyki bakterii (1h).

Literatura:

1.Hans G. Schlegel – MIKROBIOLOGIA OGÓLNA

2.Władysław H.J. Kunicki – Goldfinger – ŻYCIE BAKTERII

3.Krystyna Kotełko i wsp. – BIOLOGIA BAKTERII

4.Maria Pawlaczyk – Szpilowa – MIKROBIOLOGIA WODY I ŚCIEKÓW

5.Antoni Schollenberger i wsp. – MIKROBIOLOGIA I CHOROBY ZAKAŹNE ZWIERZĄT

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.