Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing międzynarodowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.MAM.2A.NM.RZAPX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing międzynarodowy
Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel przedmiotu: Zapoznanie słuchaczy z problematyką uwarunowań marketingu międzynarodowego na tle procesów umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz z instrumentami marketingu międzynarodowego.Treści merytoryczne przedmiotu:Pojęcie marketingu międzynarodowego. Orientacje przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. Zagadnienia standaryzacji i adaptacji w marketingu międzynarodowym. Ruchy społeczne w procesie globalizacji. Alterglobalizm a marketing globalno-lokalny. Euromarketing. Otoczenie przedsiębiorstw a wybór marketingowych strategii na rynku międzynarodowym. Elementy otoczenia marketingu międzynarodowego. Charakterystyka wspólczesnych cech otoczenia przedsiębiorstw. Substrategie w marketingu międzynarodowym. Międzynarodowe i globalne strategie konkurowania i ich narzędzia marketingowe.

Pełny opis:

Plan wykładów:1.Pojęcie i istota marketingu międzynarodowego i globalnego. Cechy marketingu międzynarodowego - 2h.

2.Standaryzacja i adaptacja w marketingu międzynarodowym-2h.

3.Ruchy społeczne w procesie globalizacji rynku (alterglobalizm, antyglobalizm a marketing globalno-lokalny)-1h.

4.Euromarketing. Uwarunkowania działań marketingowych na rynku Unii Europejskiej. Strategie marketingowe przedsiebiorstw w warunkach wprowadzenia jednolitego rynku Unii Europejskiej-2h.

5.Rodzaje strategii działania przedsiębiorstw oraz czynniki je określające. Otoczenie przedsiębiorstw a wybór marketingowych strategii przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym-3h.

6.Marketing mix na rynku międzynarodowym. Kształtowanie produktu i asortymentu, lształtowanie cen, charakterystyka tworzenia kanałów dystrybucji oraz polityka promocji w marketingu międzynarodowym-3h.

7.Strategie konkurowania na rynku globalnym i międzynarodowym-1h.

Egzamin-test-1h.

Plan ćwiczeń:

1.Funkcja produkcji w przedsiębiorstwie uczestniczącym w obrocie międzynarodowym-2 h.

2.Analiza uwarunkowań działań marketingowych na rynku międzynarodowym.

3.Metody analizy pozycji przedsiebiorstwa i jego produktów na rynku międzynarodowym. Badania marketingowe rynków zagranicznych. Metody badań i źródła informacji na rynku międzynarodowym-4h.

4.Typologia strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne-1h.

5.Podstawowe strategie na obszarze rynku Unii Europejskiej (strategie konkurencji, kooperacji, alokacji, segmentacji)-2h.

6.Marketing-mix na rynku międzynarodowym: kształtowanie produktu, ceny, dystrybucji i promocji-3h.

7.test zaliczeniowy-1h.

Literatura:

1.Gwiazda A.: Wprowadzenie do marketingu międzynarodowego. Wydawnictwo AdamMarszałek,Toruń1999.

2.Sznajder A.: Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

3.Komor M.: Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

4.Sznajder A.:Euromarketing. Uwarunkowania na runku Unii Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

5.Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna. Red. naukowy T. Gołębiowski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

6.Grzegorczyk W.: Marketing na rynkach zagranicznych. Biblioteka Menedżera i Bankowca, "Zarządzanie i Finanse", Warszawa 1998.

7.Yip G.S: Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.