Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Uprawa roślin łąk i pastwisk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.LKR.UPLIP.SI.HZOKX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uprawa roślin łąk i pastwisk
Jednostka: Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technologią uprawy roli oraz podstawowych roślin rolniczych z uwzględnieniem nowych odmian i kierunków użytkowania oraz podstawowych zasad gospodarki na użytkach zielonych

Pełny opis:

Tematyka przedmiotu - wykłady:

1.Charakterystyka produkcji roślinnej na świecie i w Polsce - 1 godz.

2.Siedliskowe uwarunkowania produkcji roślinnej - 1 godz.

3.Czynniki zmianowania, płodozmian. Mechaniczna uprawa roli - 1 godz.

4.Uprawa zbóż ozimych - 1 godz.

5.Uprawa zbóż jarych - 1 godz.

6.Technologie uprawy ziemniaka dla różnych kierunków użytkowania - 1 godz.

7.Technologia uprawy buraka cukrowego i innych roślin okopowych korzeniowych - 1 godz.

8.Uprawa roślin oleistych (rzepak, gorczyca) - 1 godz.

9.Uprawa wybranych roślin strączkowych (bobik, groch, łubin) - 1 godz.

10.Uprawa lucerny, koniczyny czerwonej i ich mieszanek z trawami na gruntach ornych - 1 godz.

11.Charakterystyka użytków zielonych w Polsce i Europie. - 1 godz.

12. Użytek zielony jako ekosystem półnaturalny i jego cechy - 1 godz.

12.Biologia rozwoju roślinności łąkowo-pastwiskowej (etapy wzrostu, przydatność użytkowa,

konkurencyjność)- 1 godz.

13. Systematyka i metody oznaczania składu florystycznego runi - 1 godz.

14.Efektywność nawożenia użytków zielonych i koszty produkcji pasz (efektywność

nawozowa składników, granica opłacalności, opłacalność różnych typów produkcji

zwierzęcej)

15.Zabiegi pratotechniczne - 1 godz

Tematyka przedmiotu - ćwiczenia:

1.Charakterystyka botaniczna roślin zbożowych, fazy rozwojowe, rozpoznawanie roślin i nasion - 2 godz.

2.Charakterystyka botaniczna roślin oleistych, fazy rozwojowe, rozpoznawanie roślin i nasion - 2 godz.

3.Charakterystyka botaniczna roślin okopowych, fazy rozwojowe, rozpoznawanie roślin i nasion - 2 godz.

4.Charakterystyka botaniczna roślin strączkowych, sposoby kiełkowania, fazy rozwojowe, rozpoznawanie roślin i nasion - 2 godz.

5.Charakterystyka botaniczna roślin motylkowatych drobnonasiennych, rozpoznawanie roślin i nasion - 2 godz.

6.Charakterystyka botaniczna roślin motylkowatych grubonasiennych, rozpoznawanie roślin i nasion - 2 godz.

7.Technologie uprawy pszenicy ozimej i jarej, założenia i projekty do wykonania dla kierunku użytkowania na ziarno pastewne - 2 godz.

8.Projekt technologii uprawy kukurydzy na: ziarno, CCM, zielonkę - kiszonkę oraz kukurydzy cukrowej i pękającej - 2 godz.

9.Projekt technologii uprawy buraka pastewnego i ziemniaka - 2 godz.

10. Znaczenie i uprawa międzyplonów dla celów pastewnych - 2 godz.

11.Uprawa bobiku, grochu jadalnego, łubinu na nasiona i pastewnego na zielonkę, technologia dla odmian tradycyjnych, samokończących i wąskolistnych - projekty kart technologicznych - 2 godz.

12.Projekt technologii uprawy koniczyny czerwonej i lucerny - 2 godz.

13.Rozpoznawanie nasion ważniejszych gatunków traw, zasady układania mieszanek - 2 godz.

14.Rozpoznawanie traw w stanie kwiatowym i bezkwiatowym - 2 godz.

15.Zaliczenie ćwiczeń - 2 godz.

Literatura:

1.Ogólna uprawa roli i roślin, PWRiL. 1996, praca zbiorowa

2.Szczegółowa uprawa roślin wyd. 2. 2003. WAR Wrocław, praca zbiorowa pod red. Z.

Jasińskiej i A. Koteckiego

3.Łąkarstwo. Wyd. Kurpisz. 2005, pod red. M. Rogalskiego

4.Rynki i technologie produkcji roślin uprawnych. 2005.Wyd. Wieś Jutra, praca zbiorowa pod

red. J. Chotkowskiego

5.Szczegółowa uprawa roślin. Morfologia i biologia roślin uprawnych. Ziółek E.,

Grzywnowicz - Gazda Z., Lipińska M., Ziółek W. 1987. AR Kraków

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada wiedzę o uwarunkowaniach produkcji roślinnej oraz zabiegach uprawy roli

- zna przebieg wzrostu i rozwoju roślin rolniczych (fazy rozwojowe), ich budowę anatomiczną i morfologiczną oraz skład chemiczny organów zapasowych i ich wartość użytkową,

- potrafi scharakteryzować technologię produkcji najważniejszych roślin rolniczych oraz gospodarowanie na trwałych użytkach zielonych

Umiejętności:

- rozpoznaje całe rośliny i ich nasiona,

- oblicza normy wysiewu i dawki nawozów dla założonych warunków agrotechnicznych.

Kompetencje społeczne:

- rozumie znaczenie produkcji roślinnej dla bezpieczeństwa żywnościowego i produkcji pasz

- ma świadomość etycznej odpowiedzialności związanej z produkcją zdrowej żywności i pasz

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny ograniczony czasowo - pytania otwarte

Ćwiczenia: pisemne sprawdziany wiedzy oraz praktyczne rozpoznawanie roślin i nasion. Ocena końcowa - średnia ocen w trakcie semestru.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.