Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Uprawa łąk i pastwisk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.LKR.UPLIP.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uprawa łąk i pastwisk
Jednostka: Katedra Łąkarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs w swoim założeniu winien przybliżyć słuchaczowi szeroki zakres zagadnień dotyczących powstawania, występowania oraz klasyfikacji użytków zielonych. Z uwagi na syntetyczny charakter zawiera w sobie elementy wielu pokrewnych dyscyplin naukowych, takich jak: botanika, fizjologia roślin, chemia rolna, żywienie zwierząt. Program kursu uwzględnia przede wszystkim gospodarcze znaczenie użytków zielonych jako źródła paszy dla zwierząt, ale zwraca też uwagę na pozarolnicze funkcje w ochronie środowiska naturalnego, walory przyrodnicze i estetyczne.

Pełny opis:

Wykłady

Liczba godz. - 15

1. Pochodzenie, powierzchnia i rozmieszczenie trwałych użytków zielonych - 2 godz.

2. Kryteria podziału trwałych użytków zielonych - 2 godz.

- stosunki wilgotnościowe

- wysokość n.p.m.

- kompleksy produkcyjności.

3. Funkcje użytków zielonych - 2 godz.

4. Dynamika plonowania roślinności łąkowo-pastwiskowej - 2 godz.

- etapy wzrostu

- rodzaje dojrzałości użytkowej.

5. Zasady organizacji gospodarki pastwiskowej - 3 godz.

- powierzchnia pastwiska

- liczba kwater

- ocena wydajności

- problem niedojadów.

6. Nawożenie łąk i pastwisk - 2 godz.

- rodzaje nawozów

- dawki

- terminy.

7. Metody konserwacji pasz - 2 godz.

- terminy zbioru

- rodzaje i wielkość strat w składnikach pokarmowych.

Ćwiczenia

Liczba godz. 15

1. Podział traw pod względem formy wzrostu i sposobu krzewienia - 2 godz.

2. Oznaczanie ważniejszych gospodarczo traw w stanie kwiatowym - 4 godz.

3. Poznanie nasion ważniejszych gatunków traw i zasad układania mieszanek - 4 godz.

4. Oznaczanie ważniejszych gospodarczo traw w stanie wegetatywnym - 3 godz.

5. Poznanie metod oceny jakości paszowej zbiorowisk łąkowych - 2 godz.

Literatura:

1. Falkowski M. i in. 1970. Łąkarstwo. PWRiL Warszawa.

2. Mengel K., Kirkby E. 1983. Podstawy żywienia roślin. PWRiL Warszawa.

3. Doboszyński L. i in. 1988. Przewodnik łąkarski. PWRiL Warszawa.

4. Rogalski M. i in. 2004. Łąkarstwo. Wyd. Kurpisz, Poznań.

5. Kostuch R., Twardy S. 1986. Urządzanie i wykorzystywanie pastwisk. Wydawnictwo Spółdzielcze Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student posiada wiedzę z zakresu:

- wymagań siedliskowych i pokarmowych roślinności łąkowo-pastwiskowej,

- sposobów zakładania, użytkowania i pielęgnacji łąk i pastwisk,

- organizacji bazy paszowej (gospodarki pastwiskowej i konserwacji pasz),

- znajomości ważniejszych gatunków traw,

- układania konkretnych mieszanek traw.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny

Ćwiczenia: zaliczenie każdej grupy tematycznej po zakończeniu, ocena końcowa jest średnią z poszczególnych grup tematycznych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.