Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interwencjonizm w gospodarce żywnościowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.IGZ.4A.NM.REKZX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interwencjonizm w gospodarce żywnościowej
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Gospodarka państw wysokorozwiniętych z reguły nie mają charakteru wyłącznie wolnorynkowego, lecz poddawana mniej lub bardziej różnorodnym instrumentom regulacyjnym w sferze prawnej, ekonomicznej i rynkowej. Mają one wówczas charakter społecznej gospodarki rynkowej, gdy udział instrumentów wsparcia jest większy i dotyczy w dużym stopniu problematyki socjalnej lub gospodarki rynkowej mniej lub bardziej liberalnej. Szczególnie rolnictwa i gospodarka żywnościowa krajów UE wykazuje wysoki stopień działań o charakterze interwencyjnym. Obejmują one wiele sfer regulacji podmiotowej i przedmiotowej, w tym dotyczy wsi, rolnictwa, gospodarstw rolnych, pozarolnych podmiotów gospodarczych i rynków rolnych. W obszarach tych stosuje się zwykle złożone systemy oddziaływania poprzez różnorodne mechanizmy i instrumenty, które są procedowane ze szczebla UE, ale także krajowe i regionalne. Procesy wsparcia prowadzone są poprzez wyspecjalizowane instytucje rządowe oraz pozarządowe w tym samorząd rolniczy.

Pełny opis:

Wykłady

1. Zarys historyczny interwencjonizmu państwowego w gospodarce (2 godz.)

2. Interwencjonizm państwowy – definiowanie, cele, formy i instrumenty (2 godz.)

3. Interwencjonizm państwowy w wymiarze instytucjonalnym (2 godz.)

4-5. Struktury instytucjonalne interwencjonizmu państwowego i ich zadania (4 godz.)

6. Bariery administracyjne i koszty transakcyjne – uboczne efekty działań instytucjonalnych (2 godz.)

7. Rynek rolny jako obszar interwencjonizmu państwa (2 godz.)

8. Interwencjonizm w sferze ochrony środowiska w rolnictwie oraz instrumenty jej wdrażania (1 godz.)

Ćwiczenia

1-2. Instrumenty wsparcia wsi i rolnictwa w ramach środków UE (4 godz.)

3. Krajowe instrumenty wsparcia rolnictwa (2 godz.)

4. Pomiar wsparcia rolnictwa (2 godz.)

5-6-7. Wizytowanie instytucji wsparcia wsi i rolnictwa i poznawanie, zadań, zasad i procedur (w miarę dostępności; Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, ARiMR, ARR, MARR, WDOŚ, ODR) (2 godz.)

8. Zaliczenie ćwiczeń (2 godz.)

Literatura:

- Smoleń M, Górniak E. 2007. Interwencjonizm państwowy w warunkach rynkowych. Wydawnictwo Fosze 2007.

- Acocella N. 2002. Zasady polityki gospodarczej PWN Warszawa

- Musiał 1999. Studium prospektywne interwencjonizmu państwowego w rolnictwie terenów górskich. Zeszyty Naukowe AR, z. 246.

- Budnikowski A. 2003. Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wyd. PWE Warszawa.

Flejterski S., Wakl P.T. 2003. Ekonomia globalna. System Wyd. Delfin. Warszawa

- Idzik M. 2007. Barometry koniunktury w programowaniu ostrzegawczym w gospodarce żywnościowej. Wydz. SGGW Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedzy

Ma podstawową wiedzę z zakresów ekonomicznych i społecznych przesłanek interwencji państwa (i organizacji międzynarodowych) w gospodarkę

Umiejętności

Zna instrumenty i mechanizmy interwencjonizmu państwowego nakierowanego na wieś i rolnictwo w tym krajowe i UE

Kompetencje społeczne

Ma świadomość potrzeby ciągłego śledzenia zmian w polityce gospodarczej Państwa i programach pomocowych UE w obszarze gospodarki żywnościowej

Metody i kryteria oceniania:

1. Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych i terenowych oraz aktywność na ćwiczeniach.

2. Test z wykładów i z ćwiczeń (test wyboru).

Bilans nakładu pracy studenta:

-wykłady 10 godzin

-ćwiczenia 5 godzin

-egz.końcowy 2 godzin

-konsultacje 8 godzin

Razem: 25 godzin ( 1 pkt ECTS)

-przygotowanie do ćw 10 godzin

-przygotowanie do zali.ćw 15 godzin

-samodzielna prezentacja litratury 25 godzin

-przygotowani do egz 25 godzin

Razem godziny praktyczne 75 tj. 3 pkt ECTS

OGÓŁEM; 4 pkt ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.