Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie finansami osobistymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F6.ZFO.SL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami osobistymi
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Zarządzanie, 6 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu stosowania metod i technik skutecznego zarządzania budżetem gospodarstwa domowego. W ramach kursu słuchacze aktywnie uczestniczą w budowaniu portfeli inwestycyjnych na bazie osobistych priorytetów i kryteriów oceny ryzyka. Uczestnicy pozyskują wiedzę umożliwiającą im samodzielne poruszanie się na rynku usług finansowych i podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Pełny opis:

Plan wykładów:

1. Istota i funkcje gospodarstwa domowego - 1 h.

2. Analiza ekonomiczno – finansowa gospodarstwa domowego - 2 h.

3. Decyzje finansowe gospodarstw domowych - 2 h.

4. Pojęcie, cele i sposoby zarządzania finansami osobistymi - 2h

5. Zarządzanie majątkiem oraz kapitałami - 1h.

6. Zarządzanie budżetem - 2 h.

7. Zarządzanie oszczędnościami - 1 h.

8. Zarządzanie długiem - 1 h.

9. Zarządzanie ryzykiem - 1 h.

10. Budowa portfela inwestycyjnego a profil inwestora - 2h.

Ćwiczenia (15 h) przeznaczone są na indywidualne prezentacje wybranych strategii i narzędzi zarządzania finansami osobistymi, tworzone przez studentów.

Literatura:

1.Lipiński M. – Finanse osobiste, świadome zarządzanie własnym portfelem, Helion 2008.

2.Bywalec Cz. – Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, PWN 2009.

3.Świecka B. – Niewypłacalność gospodarstw domowych, przyczyny – skutki – przeciwdziałanie. Difin 2009.

4.Szczęsny W. – Finanse i zarządzanie, WSM, 2006.

5.Czerwonka M., Gorlewski B. – Finanse behawioralne, SGH 2008.

6.Jajuga K, Jajuga T. – Inwestycje. PWN 1996.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

WIEDZA:

- posiada wiedzę w zakresie kluczowych instrumentów rynku kapitałowego,

- definiuje podstawowe zjawiska z zakresu finansów osobistych,

UMIEJĘTNOŚCI:

- porównuje rodzaje gospodarstw domowych pod względem potencjału, strategii i priorytetów ekonomicznych jednostki,

- potrafi należycie ocenić wybór właściwej oferty finansowej w kontekście indywidualnego profilu inwestorskiego,

- identyfikuje aktualny stan rynku finansowego i potrafi stworzyć strategię adekwatną do danej sytuacji na określonym poziomie ryzyka.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- posiada umiejętność planowania pracy w zespole

- docenia potrzebę wymiany informacji i dzielenia się wiedzą

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń następuje w oparciu o przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej z zakresu wybranej metody / narzędzia zarządzania finansami osobistymi.

Po zakończeniu semestru obowiązuje egzamin z całości materiału

Bilans nakładu pracy studenta:

wykłady - 15 godz.

ćwiczenia - 15 godz.

egzamin końcowy - 1 godz.

Razem: 30 godz. - 1 pkt ECTS

przygotowanie do ćwiczeń (prezentacja multimedialna) - 15 godz.

przygotowanie do egzaminu - 10 godz.

Razem godz. praktyczne: 25 godz. - 1 pkt ECTS

Ogółem - 2 pkt ECTS

1.Ocena niedostateczna (2,0) zostaje wystawiona w sytuacji, gdy co najmniej jedna z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia zostanie oceniona poniżej 55% efektów dla danej składowej.

2.Ocena dostateczna (3,0) zostaje wystawiona w sytuacji, gdy w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) uzyskane zostanie minimum 55% efektów dla danej składowej.

3.Ocena ponad dostateczna (3,5) zostaje wystawiona na podstawie wyliczenia średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia, dla wartości znajdującej się w przedziale 61-70%.

4.Analogicznie jak w punkcie 3 wyliczona zostaje wartość dla oceny dobrej (4,0 – średnia 71-80%), ponad dobrej (4,5 – średnia 81-90%) oraz bardzo dobrej (5,0 – średnia powyżej 90%).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cymanow
Prowadzący grup: Piotr Cymanow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cymanow
Prowadzący grup: Piotr Cymanow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cymanow
Prowadzący grup: Piotr Cymanow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.