Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Negocjacje w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F5.SNB.NL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Negocjacje w biznesie
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Nabycie podstawowych wiadomości dotyczących negocjacji a także umiejętności stosowania w praktyce technik negocjowania.Pojęcie negocjacji, proces komunikacji. strategie i taktyki, tezy negocjacji, zespół negocjacyjny, asertywność w negocjacjach, techniki obsługi klienta.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Pojęcie negocjacji, negocjator, mediator, istota negocjacji, ich rodzaje i treść (1h).

2. Elementy procesu komunikacji, ogniwa przekazu informacji, kiedy negocjować a kiedy nie należy prowadzić negocjacji (1h).

3. Określenie zalet i wad negocjacji bezpośrednich i pośrednich, zachowania niewerbalne w negocjacjach (1h).

4. Taktyki i strategie negocjacyjne. Film - Techniki negocjacji (2h)

5. Style negocjowania i ich charakterystyka (1h).

6. Fazy i czynności w procesie negocjowania (1h).

7. Zespół negocjacyjny - podział ról i zadania.Najczęściej popełniane błędy w negocjacjach (1h)

8. Typy klienta i jak ich obsługiwać. Film: Psychologia obsługi klienta (1h).

9. Sztuka przemawiania a sukces w negocjacjach (1h).

Tematyka ćwiczeń:

1.Negocjator, mediator, negocjacje, dlaczego negocjujemy i rodzaje negocjacji(1h).

2.Określenie zalet i wad negocjacji bezpośrednich i pośrednich, zachowania niewerbalne w negocjacjach.

Rozpoznawanie stylów negocjowania, negocjacje miękkie, twarde, rzeczowe(1h).

3.Przykład negocjacji handlowych(1h).

4.Zasady rozmawiania przez telefon - analiza przypadków(1h)

5. Negocjacje płacowe (1h)

Literatura:

Film: Techniki negocjowania, Synergia, Gdańsk, 2006

Film: Psychologia obsługi klienta. Synergia, Gdańsk, 2003

Film:Asertywność.Gdańsk, 2003

Nęcki Z. Negocjacje w biznesie. Biblioteka Menedżera. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 1995

Fischer R., Ury W. Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się. PWE, W-wa, 1994

Mastenbroek W. Negocjowanie. PWN, W-wa, 1997

Aslett D. Jak przemawiać publicznie. Czytelnik, W-wa, 1994

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna i rozumie zasady komunikacji niezbędne w prowadzeniu negocjacji.

Zna podstawowe strategie, techniki i style negocjacji.

Umiejętności:

Potrafi planować strategie negocjacji oraz zastosować określone style i techniki negocjacyjne. Dostrzega rolę komunikacji niewerbalnej w procesie negocjacji i potrafi ją wykorzystać.

Kompetencje:

Potrafi odpowiednio określić priorytety. służące realizacji określonych zadań.

Potrafi prowadzić w sposób rzeczowy dyskusję z osobami o odmiennych poglądach.

Metody i kryteria oceniania:

- podstawowe wiadomości o negocjowaniu - test jednokrotnego wyboru/wykłady,

- cząstkowa ocena rozwiązywania problemów indywidualnie lub w zespole - ćwiczenia,

- rozróżnianie stylów, taktyk i strategii negocjacyjnych - case stady (ćwiczenia),

- pisemne zaliczenie problematyki ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kuczek
Prowadzący grup: Leszek Kuczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kuczek
Prowadzący grup: Leszek Kuczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kuczek
Prowadzący grup: Leszek Kuczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kuczek
Prowadzący grup: Leszek Kuczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.