Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorczość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F5.PRZ.NL.REKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z wiadomościami dotyczącymi przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, nabycie umiejętności zakładania małej firmy, działalność gospodarcza, czynności przygotowawcze przed założeniem firmy, zakładanie firmy, infrastrukturalna przedsiębiorczość, środki UE wspierające przedsiębiorczość.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Przedsiębiorczość w teorii i praktyce (1h).

2.Organizacyjno-prawne formy przedsiębiorczości (1h)

3.Modele przedsiębiorczości i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości(1h)

4. Przesłanki ekonomiczne, społeczne, motywujące do przedsiębiorczości (1h) 

5. Zarządzanie przez przedsiębiorczość (1h)

6. Znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju lokalnym i bariery rozwoju (1h)

7. Pojęcie działalności gospodarczej, pojęcie przedsiębiorcy, MSP, cechy osoby przedsiębiorczej (1h)

8. Cele działania w small biznesie i źródła dochodów przedsiębiorców. Pojęcie przedsiębiorcy. Oznaczenie przedsiębiorcy (1h)

9. Czynności przygotowawcze związane z działalnością gospodarczą (2h)

10. Etapy i czynności związane z założeniem firmy (2h)

11. Podatek dochodowy – ogólna charakterystyka karty podatkowej, ryczałtu od przychodów

ewidencjonowanych, zasad ogólnych(1h)   

12. Inkubatory, centra przedsiębiorczości (1h)

13. Środki UE wspierające przedsiębiorczość(2h)

Tematyka wykładów:

1. Przedsiębiorczość w teorii i praktyce (1h).

2.Organizacyjno-prawne formy przedsiębiorczości (1h)

3.Modele przedsiębiorczości i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości(1h)

4. Przesłanki ekonomiczne, społeczne, motywujące do przedsiębiorczości (1h) 

5. Zarządzanie przez przedsiębiorczość (1h)

6. Znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju lokalnym i bariery rozwoju (1h)

7. Pojęcie działalności gospodarczej, pojęcie przedsiębiorcy, MSP, cechy osoby przedsiębiorczej (1h)

8. Cele działania w small biznesie i źródła dochodów przedsiębiorców. Pojęcie przedsiębiorcy. Oznaczenie przedsiębiorcy (1h)

9. Czynności przygotowawcze związane z działalnością gospodarczą (2h)

10. Etapy i czynności związane z założeniem firmy (2h)

11. Podatek dochodowy – ogólna charakterystyka karty podatkowej, ryczałtu od przychodów

ewidencjonowanych, zasad ogólnych(1h)   

12. Inkubatory, centra przedsiębiorczości (1h)

13. Środki UE wspierające przedsiębiorczość(2h)

Tematyka ćwiczeń:

1. Podstawowe formy prawne działalności gospodarczej - pojęcie przedsiębiorczości i przedsiębiorcy(1h)

2.Formy działalności związanej z zasobami podmiotu, interpretacja definicji działalności gospodarczej (1h)

3.Czynności przygotowawcze dotyczące założenia firmy (powód, motyw, korzyść) (1h)

4. Korzyści pracy u siebie, u kogoś, cechy, umiejętności i sposoby działania osoby przedsiębiorczej (1h)

5. Film: Jestem osoba przedsiębiorczą - dyskusja (1h)

6. Etapy zakładania firmy(1h)

7. Film: Zakładam firmę, dyskusja (2h)

8. Analiza rynku. Lokalizacja firmy (1h)

9.Wstępny plan biznesu - ocena pomysłu, oszacowanie kosztów, dochodów w firmie handlowej i produkcyjnej(1h)

10. Regon, KRS, zezwolenia, koncesje, działalność regulowana (2h)

11. Projekt założenia firmy, metodyka, przykłady (2h)

12. Rodzaje ryzyka w przedsiębiorczości i przeciwdziałanie ryzyku. Organizowanie infrastruktury przedsiębiorczości(1h)

Literatura:

Podstawowa:

Praca zbiorowa pod red. B.Piaseckiego; Ekonomika i zarządzanie małą firmą. PWN, Warszawa-Łódź, 1999

Uzupełniająca:

Markowski W.J.; ABC small business'u. Wyd.Marcus s.c.Łódź, 2004

Film: Jestem osobą przedsiębiorczą. Synergia, Gdańsk, 2005

Film: Zakładam firmę. Synergia, Gdańsk, 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna i rozumie zachowania "uczestników" rynku: producentów, konsumentów i pracowników,

- zna ogólne zasady tworzenia form indywidualnej przedsiębiorczości, prowadzenia działalności gospodarczej

Umiejętności:

Potrafi zaplanować oraz prowadzić działalność gospodarczą wg różnych form organizacyjno-prawnych.

Kompetencje społeczne:

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Jest przekonany o potrzebie podejmowania 1 działań gospodarczych.

Metody i kryteria oceniania:

- podstawowe wiadomości o przedsiębiorczości - test (wykłady),

- dyskusja plenarna - etapy zakładania firmy (ćwiczenia),

- zadanie indywidualne - zasady lokalizacji firmy (ćwiczenia),

- pytania problemowe dotyczące przedsiębiorczości (ćwiczenia, zaliczenie końcowe)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedziółka
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedziółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kopyra
Prowadzący grup: Marcin Kopyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kopyra
Prowadzący grup: Marcin Kopyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.