Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Molecular background of crop production

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F4a.MBC.SM.RROEY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Molecular background of crop production
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Students will be introduced to the molecular basis of physiological processes affecting the amount and quality of yield. They will learn to understand the relationship between genes and phenotypic reaction to the environment. They will also learn how the theory of plant molecular biology can help to solve practical problems of agriculture.

Students will also be introduced to methods of gene expression analysis at the mRNA level and the collection, processing and interpretation of data from this type of analysis.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lectures:

Introduction: interactions between plant genome and environment in plant growth, development and evolution.

Basic mechanisms of gene expression regulation in plants.

Basic signal transduction pathways in plants.

Perception of the environmental signals in plant cells.

Photosynthetic redox signaling in plants and its role in a stress response.

Molecular mechanism of plant hormone signals.

Molecular regulation of vegetative/generative transition.

Molecular regulations of photosynthetic activity in the response to endogenous and environmental signals.

Molecular regulations of plant photosynthetic productivity, the role of agrotechnical factors.

Cold acclimation and freezing tolerance – basic mechanism.

Cold acclimation and freezing tolerance – environmental effects and regulations of molecular response network.

Drought tolerance of crops – does it really exist?

Laboratory classes:

Experiment planning and set up, method description and preparation.

mRNA isolation and reverse transcription, genomic DNA elimination.

Quantity and quality of nucleic acids (spectrophotometric evaluation).

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic:

1. Taiz L., Zaigler E. (eds.) “Plant Physiology” 4th Edition, 2006. Sinauer, Sunderland, ME.

2. Taiz L. et al. (eds.) “Plant Physiology and Development” 6th Edition, 2014. Sinauer, Sunderland, ME.

3. Ashraf M., Harris P.J.C. “Abiotic Stresses – Plant resistance through breeding and molecular approaches” 2005. FPP Press, New York.

Additional:

1. Kozera B., Rapacz M. 2013. Reference genes in real-time PCR. J. Appl. Genetics 54:391-406.

2. Rutowicz K. et al. 2015. A specialized histone H1 variant is required for adaptive responses to complex abiotic stress and related DNA methylation in Arabidopsis. Plant Physiology 169 (3): 2080-101.

3. Jurczyk B., Pociecha E., Grzesiak M., Kalita K.., Rapacz M. 2016. Enhanced expression of Rubisco activase splicing variants differentially affects Rubisco activity during low-temperature treatment in Lolium perenne. J Plant Physiol 198: 49–55.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

The graduate knows and understands:

the molecular basis of physiological processes affecting crop yield,

the linkage between genes and phenotypic response to the environment,

the way in which theory of plant molecular biology can help in practical agricultural problems,

the need to deepen the knowledge in the general biology of plants.

The graduate is able to:

analyze gene expression on mRNA level,

collect, compile and interpret the experimental data,

use the knowledge to explain the molecular action of different factors, affecting crop yielding.

The graduate is ready to:

organize and participate in the work of research teams designed to perform a specific experiment,

understand the relation between genes and common, agricultural activities.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Written test exam, for passing an examination at least 60% of questions should be answered correctly. The contribution of the evaluation of the lectures in the final grade is 66.6%.

Evaluation of individual gene expression analysis project. For passing laboratory classes the project should be properly executed. The contribution of the evaluation of laboratory classes in the final grade is 33.4%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)