Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość handlowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F4.RH.SM.REKEY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość handlowa
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Ekonomia 2 st, stacj. Ekonomika w gospodarce żywnościowej - fakultety, sem. 4
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rachunkowość handlowa

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA /ECTS: 2/ semestr 4

Profil: ogólnoakademicki /Forma i poziom: SM

status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące organizacji rachunkowości w firmie handlowej, charakterystyki różnych szczebli obrotu towarowego oraz związanych z nimi cen i marż handlowych.

Pełny opis:

Ćwiczenia laboratoryjne

1. Struktura programu, standardowe funkcje obsługujące program.

2. Założenie nowej bazy danych (własnej firmy).

3. Wprowadzenie listy banków, kontrahentów i kategorii. Importy z innej bazy danych.

4. Konfiguracja modułu Kasa/Bank. Założenie rejestrów kasowo/bankowych i utworzenie raportów.

5. Zapisy kasowo/bankowe i zdarzenia w preliminarzu płatności. Rozliczanie i kompensata zapisów kasowych.

6. Konfiguracja modułu Faktury. Konfiguracja modułu Comarch ERP Optima Handel.

7. Założenie kart ewidencyjnych towarów, wprowadzenie Bilansu Otwarcia (stanów magazynowych) i ustalenie warunków sprzedaży dla kontrahentów.

8. Faktury dla podmiotów gospodarczych płatne przelewem i faktury dla osób fizycznych płatne gotówką.

9. Faktury zaliczkowe i faktury płatne w ratach.

10. Handel – od rezerwacji do wydania towaru.

11. Magazyn –od zamówienia do Faktury zakupu oraz najpierw faktura, a następnie przyjęcie towarów do magazynu.

12. Konwersja kilku dokumentów PZ (Przyjęcie Zewnętrzne) do Faktury Zakupu i kilku dokumentów WZ (Wydanie Zewnętrzne) do Faktury Sprzedaży.

13. Transakcje w walutach obcych. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

14. Współpraca z księgowością – księgowanie do Rejestrów VAT.

15. Zaliczenie przedmiotu.

Egzamin certyfikujący.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 36/ECTS 1,4/

w tym:

- udział w ćwiczeniach: 30 godz.

- konsultacje 4 godz.

- udział w egzaminie 2 godz.

- praca własna studenta wynosi 15 godz. / ECTS 0,6/

Literatura:

Podręcznik i instrukcja do ćwiczeń: System ERP COMARCH OPTIMA . COMARCH Systemy informatyczne.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student potrafi objaśnić strukturę systemu ERP COMARCH OPTIMA, pozna możliwości modułu Handel i zastosowania jego funkcjonalności w pracy.

Umiejętności:

- student obsługuje system w zakresie modułu Kasa/Bank, Faktury i Handel,

- student potrafi założyć własną bazę danych (firmę) i skonfigurować jej parametry,

- zakłada rejestry kasowe, bankowe, wprowadza do nich dokumenty i je rozlicza,

Kompetencje społeczne:

- student posiada świadomość szerokiego zakresu wykorzystania systemów informatycznych w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzaniu firmą,

- znajomość obsługi systemu może wykorzystać w pracy zawodowej z uwagi na jego powszechne stosowanie w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, uzupełniając samodzielnie umiejętność obsługi modułów dodatkowych.

Metody i kryteria oceniania:

ćwiczenia laboratoryjne:

Oceny formujące: oceny za wykonanie zadań w poszczególnych modułach

a) Kasa/Bank,

b) Faktury

c) Handel

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Uwaga: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: Zofia Kmiecik-Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: Zofia Kmiecik-Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.