Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Handel międzynarodowy produktami rolno-spożywczymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F3.HMP.NM.REKEX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Handel międzynarodowy produktami rolno-spożywczymi
Jednostka: Zakład Rolnictwa Światowego i Doradztwa
Grupy: Ekonomia II st., niestacj. ekonom. zywnoś. - p. fakultatywne, 3 sem
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Podstawowy zakres wiedzy na temat problematyki międzynarodowych rynków rolnych takiej jak: żródła informacji o zagranicznych rynkach rolnych (FAMMU, WTO, FAO, USDA FAS), cele i zasady działania instytucji międzynarodowych regulujących wymianę handlową, nieco professional English, funkcjonowanie branżowych rynków rolnych na świecie: rynek zbóż, soi, wino, kawy…

Cele przedmiotu

Nabycie przez studentów umiejętności samodzielnego zdobywania informacji o problemach i specyfice międzynarodowych rynków rolnych, zapoznanie ich z podstawowymi zagadnieniami międzynarodowej wymiany handlowej produktami rolniczymi i spożywczymi, działaniem organizacji regulujących wymianę towarów i usług, a w szczególności z funkcjonowaniem branżowych rynków rolnych, źródłami informacji o zagranicznych rynkach rolnych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Źródła informacji o rynkach rolnych na świecie

2. Powody działalności na międzynarodowych rynkach rolnych, handel międzynarodowy a cykl życia produktu

3. Monitoring zagranicznych rynków rolnych, nieco professional English

4. WPR a handel międzynarodowy towarami rolno-spożywczymi

5. Rola ARR w handlu międzynarodowym, regulacje dotyczące handlu zagranicznego

6. Światowa Organizacja Handlu WTO a międzynarodowe rynki rolne

7. Międzynarodowe organizacje integracyjne i ich wpływ na rynki rolne: UE a NAFTA

8. Instytucjonalne wsparcie rolnictwa USA na rynkach międzynarodowych – USDA, FAS, ERS, rynek nasienny USA, ASTA

9. Znaczenie nowych potęg międzynarodowych rynków rolnych – Brazylia, Argentyna, Australia i inne

10. Konsekwencje wzrostu gospodarczego Chin i Indii na międzynarodowe rynki rolne

Ćwiczenia

1. Wybrane międzynarodowe branżowe rynki rolne – do wyboru przez studentów:

• mięso i jego przetwory,

• mleko i jego przetwory,

• rynek alkoholi,

• rynek pasz

• inne

2. Internetowe źródła informacji o rynkach rolnych

3. Żywność koszerna, żywność hala, a polski eksport do krajów islamskich, wymagania, uprawnienia, znaczenie dla eksporterów

4. Polityka transportowa UE, transport zwierząt – wymagania UE

5. Główni producenci, konsumenci, eksporterzy i importerzy towarów rolno-spożywczych

Literatura:

Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A. 2006: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWN. Warszawa

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi. Biuletyny ARR

Biuletyny branżowe ARR.

Raporty FAMMU

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.