Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Protection of Biodiversity of Rural Areas

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2a.PBR.SI.RROAY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Protection of Biodiversity of Rural Areas
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Protection of biodiversity of rural areas gives the students basic information of biological diversity concepts and levels.

Lectures are focused on forms of nature and biodiversity protection on rural areas. Classes are concentrated on comparison of biodiversity strategies in particular countries.

Pełny opis:

Lectures: 15 x 1hour

1. Definition of the biological diversity.

2. Main resolutions of the Biodiversity Convention.

3. Gene resources protection – gene banks (especially of useful species), native races and varieties protection, fragmentation of habitat opposition.

4. Threats and protection of species: red lists and books, protection “in situ” and “ex situ”, protection of the threatened weed species.

5. Biodiversity protection on the ecosystems level – renaturalization of changed and degraded ecosystems.

6. Seminatural communities protection.

7. Importance of territorial protection in the preservation of ecosystem diversity.

8. Paneuropean Strategy of Biodiversity Protection.

9. State and protection strategy of biodiversity in Poland.

10-11. Nature reservations and national parks in Poland.

12-13. Landscape parks, protected landscape areas in Poland.

14-15. Monuments of nature, stands for completing documentation ecological lands, nature-landscape complexes in Poland.

Classes

1-5. Realization of biodiversity protection idea in particular countries.

6. Introduction to field classes.

7-15 Field classes on the area of Ojców National Park and Jura Landscape Park Complex – agriculture and nature protection on the Kraków-Częstochowa Upland.

Subject statistic

1. Number of hours and ECTS credits - compulsory subject Hours: 75; ECTS: 3

2. Number of hours and ECTS credits - facultative subject Hours: -; ECTS: -

3. Total number of hours and ECTS credits, a student must earn by direct contact with academics (lectures, classes, seminars....) Hours: 30; ECTS: 1,2

4. Total number of hours and ECTS credits, a student earns in the course of a practical nature, such as laboratory, field trips and design classes Hours: 9; ECTS: 0,36

5. Expected personal workload (without or with academics participation during consultations) necessary for realization of subject objectives. Hours: 45; ECTS: 1,8

Literatura:

Elli Louka Biodiversity and Human Rights: The International Rules for the Protection of Biodiversity, 2002.

Andrew S. Pullin Conservation Biology. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2002.

Balakishan Sublime Biodiversity Conservation, 2009.

Efekty uczenia się:

Knowledge:

1) student has an elementary knowledge about the protection of biodiversity on rural areas,

2) student knows the low basis and the organization of environmental protection in Poland

3) student has a basic knowledge of national and international forms of biodiversity protection,

Skills:

4) student can independently acquire knowledge in the field of nature conservation using materials available in books, magazines and on relevant websites

5) student can prepare and give a presentations on biodiversity protection,

Social competences:

6) student is convinced of the need for action to protect biodiversity,

7) student knows the need to respect the copyrights.

Metody i kryteria oceniania:

Evaluation criteria:

- evaluation of student presentations,

- written exam (30 test questions),

- written report from field classes.

Grade E (2.0) Very low level of understanding , less than 40%

Grade D (3.0) Basic information about the lectures and field classes, 45-55%

Grade C (3.5) Ability to discuss any problem at the intermediate level 60%

Grade B (4.0) Good understanding of the subject, ability to ask about different issues, 70%

Grade B+ (4.5) Very good knowledge about the subject, student is interested in the subject and asks for more information, works on his own 85%

Grade A (5.0) Excellent understanding, full discussion, more than 90%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)