Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Niekonwencjonalne źródła energii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.NZE.SM.RROXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Niekonwencjonalne źródła energii
Jednostka: Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Grupy: Rolnictwo, sp. rolnictwo ekologiczne, 2 sem. II stopień, stacj. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z problematyką związaną z użytkowaniem tradycyjnych i odnawialnych nośnikó energii.

Pełny opis:

Na wykładach studenci zapoznają się z negatywnymi, zarówno ekonomicznymi jak i środowiskowymi skutkami użytkowania tradycyjnych źródeł energii (efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, ograniczone zasoby), a następnie ze źródłami odnawialnymi. Na ćwiczeniach zostaną zapoznani z metodami oceny strat energetycznych oraz sposobami ich redukowania. Również będą określać możliwość zastąpienia tradycyjnych nośników energii odnawialnymi w wybranym terenie wraz z oceną skutków ekonomicznych i środowiskowych takiego działania.

W trakcie ćwiczeń terenowych zostaną pokazane wybrane, działające w praktyce urządzenia wykorzystujące OŹE oraz niektóre rośliny energetyczne.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 75; ECTS: 3

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 45; ECTS: 1,8

Literatura:

Kieć J. 2007. Odnawialne źródła energii. Wyd. AR w Krakowie

Klugmann-Radziemska E., Klugmann E. 2002. Systemy słonecznego ogrzewania i zasilania elektrycznego budynków. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Białystok.

Tytko R. 2006. Odnawialne źródła energii. Wybrane przykłady instalacji grzewczych. Wy. Dimikor. Kraków

Agriculture as a Producer and Consumer of Energy. 2005. CABI Publishing.

Metody i kryteria oceniania:

-

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima, Agnieszka Synowiec
Prowadzący grup: Maciej Chowaniak, Kazimierz Klima
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.