Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe - Kat. Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.EOR.6S.SL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe - Kat. Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

nabycie przez słuchaczy wiadomości i umiejętności dyskutowania, przygotowania i wygłaszania referatu, prowadzenia badań, pisania pracy naukowejzasady dyskutowania, przygotowania i wygłaszania refratu, korzystanie z literatury, stawianie celów, hipotez, metoda badań, materiał źródłowy do badań (ankieta, wywiad), przypisy, cytaty.

Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń:

1.Wprowadzenie - podstawowe pojęcia: seminarium,proseminarium, konwersatorium - organizacja, cel i treści zajęć w semestrze , ankieta: czego oczekuję od seminarium dyplomowego. Film: wystapienia publiczne (2h)2.Umiejętność dyskutowania - praca indywidualna i zespołowa "jak efektywnie i kulturalnie dyskutować", etapy dyskutowania, wskazania psychologiczne i organizacyjne dla dyskutantów (3h)

3.metoda inscenizacji - sprawdzenie umiejętności dyskutowania (2h)

4.metoda inscenizacji - sprawdzenie umiejętności dyskutowania (2h)

5.Zasady korzystania z literatury - konspekty, streszczenia, materiał ksero, przypisy, cytaty, adres wydawniczy, skróty: loco cytato, ibidiem, tamże itp.(3h)

6.Przygotowanie i wygłaszanie referatu - etapy referatu, sposób prezentacji (2h)

7.Referowanie przez studentów wybranego problemu badawczego - sprawdzenie umiejętności przygotowania i wygłoszenia referatu. Film dydaktyczny (3h)

8.Referowanie przez studentów wybranego problemu badawczego (3h)

9.Omówienie problematyki badawczej Katedr - wstepny wybór tematu (problemu) pracy magisterskiej. Zadania opiekuna pracy dyplomowej (2h)

10.Kolejność czynności wykonywania pracy dyplomowej - ustalenie zakresu pojęciowego tematu pracy i ogólnej wizji badań (3h)

11.Przykłady ustalania celów ogólnych i hipotez w pracy magisterskiej (2h)

12.Referowanie przez studentów zakresu pojęciowego tematu pracy, celów pracy, hipotez roboczych (2h)

13.Charakterystyka materiału źródłowego do badań, przykłady interoretacji wyników badań , przykłady powiązania materiału źródłowego z celem pracy i metodą badań, przykład ankiety (wywiadu)(3h)

14.Referowanie przez studentów: celów badań, hipotez roboczych i materiału źródłowego niezbędnego do realizacji celów pracy.(2h)

15.Zaliczenie seminarium (1h)

Literatura:

Film: Wystapienia publiczne. Synergia, Gdańsk, 2004Urban S., Ładoński W.; Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydawnictwo AE, Wrocław, 1994Pułło A.; Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów. PWN Wydawnictwa Prawnicze-W-wa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.