Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika i organizacja przemysłu rolno-spożywczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.EOP.4A.NL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika i organizacja przemysłu rolno-spożywczego
Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie
Grupy: Zarządzanie, 4 sem, niestacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem jest zapoznanie słuchaczy z problematyką funkcjonowania przemysłu spożywczego (rolno-spożywczego) w strukturze polskiego sektora przetwórczego oraz w strukturze agrobiznesu (agregat przemysłowego przetwórstwa i obrotu żywnością).W zakresie przemysłowego przetwórstwa zapoznanie z podstawowymi danymi odnośnie wskaźników produkcyjno-ekonomicznych.Ponadto zapoznanie słuchaczy z pojęciem i organizacją baz surowcowych poszczególnych branż przemysłu spożywczego, łącznie z podstawowymi wielkościami charakteryzującymi produkowane surowce.Treści merytoryczne przedmiotu to rola i znaczenie przemysłu spożywczego w gospodarce narodowej; makroekonomiczne i rynkowe uwarunkowania rozwoju przemysłu,procesy rozwojowe i konkurencyjność polskiego przemysłu rolno-spożywczego.

Pełny opis:

Tematyka wykładów i wymiaru czasowego jest dostosowywana do poszczególnych zjazdów w semestrze:

1.Udział przemysłu spożywczego w wytwarzaniu produkcji przemysłowej(1 h).

2.rola żywności w krajowym rynku dóbr i usług konsumpcyjnych (1 h).

3.struktura polskiego przemysłu spożywczego (1 h).

4.grupy, klasy oraz branże przemysłu spożywczego wg obecnie obowiązującej klasyfikacji-od stycznia 2008 (2 h).

5.charakterystyka branż polskiego przemysłu spożywczego .Wskaźniki organizacyjno-produkcyjne, geografia rozmieszczenia na terenie kraju (2 h).

6.ogólna charakterystyka podstawowych surowców rolnych dla przemysłu spożywczego (1 h).

7.Pojęcie bazy surowcowej w przemyśle przetwórczym surowców rolnych (1 h).

8.rozproszenie bazy surowcowej.Wahania sezonowe podaży surowca i popytu na wyroby gotowe przemysłu spożywczego (1h).

9.Szczególne warunki realizacji produkcji w przemyśle spożywczym. Specyfika przemysłu spożywczego (1h).

10.konkurencyjność przemysłu spożywczego (1 h).

11.Sytuacja produkcyjna i finansowa polskiego przemysłu spożywczego (1 h).

12.prognoza rozwoju i przemian strukturalnych przemysłu rolno-spożywczego (1 h).

13.Test zaliczeniowy (1h).

Tematyka ćwiczeń:

1.poziom spożycia podstawowych artykułów żywnościowych w Polsce. Dynamika zmian poziomu spożycia niektórych produktów żywnościowych(1h).

2.ocena możliwości wyżywienia społeczeństwa. Model spożycia i predykcja popytu na żywność (1 h).

3. rola żywności w krajowym rynku dóbr i usług konsumpcyjnych (1 h).

4.przemysł spożywczy jako odbiorca produktów pochodzenia rolniczego (1 h).

5. systemy zaopatrzenia surowcowego przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Logistyka zaopatrzenia surowcowego (2 h).

6.podstawowe metody zapłaty za surowiec dla wybranych branż przemysłu spożywczego(2 h).

7. charakterystyka branż przemysłu spożywczego. Wskaźniki produkcyjno-ekonomiczne (3 h).

8. konkurencyjność branż; rozkład konkurencyjności wśród branż (2 h).

9. Wydajność techniczna i ekonomiczna poszczególnych branż (1 h).

10.Test zaliczeniowy (1h).

Literatura:

Literatura pomocnicza:

1.Duraj J.: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2004.

2.Kapusta F.: Teoria agrobiznesu.Część I. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu,1998.

3.Sierpińska M.,Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004.

4.Ekonomika i organizacja przemysłu spożywczego. Red. T. Stachowski. Przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo ART Olsztyn,1987.

5.Przemysł Spożywczy (miesięcznik). Wydawnictwo SIGMA NOT.

6.Analizy Rynkowe. Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

7. Agencja Rynku Rolnego,MRiRW.Raporty, analizy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.