Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika rolnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.EKR.1A.SM.RZAUM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika rolnictwa
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualną sytuacją rolnictwa i gospodarstw rolniczych, problematyką funkcjonowania rynku, instytucjami w agrobiznesie, interwencjonizmem w gospodarce rynkowej, obciążeniami finansowymi gospodarstw, klasyfikacją kosztów i dochodów, zasadami prowadzenia analizy gospodarstw i przedsiębiorstw, oraz zasadami planowania.

Pełny opis:

Wykłady1. Wprowadzenie do ekonomiki rolnictwa - rozwój naui - twórcy,2. Rolnictwo jako dział gospodarki narodowej,

3. Czynniki produkcji w rolnictwie. Cechy szczególne,

4. Sytuacja rolnictwa Polski po akcesji doUE. Problemy transformacji rolnictwa,

5. Rynek - jego rodzaje, prawa rynkowe

6. Agrobiznes i jego cechy, instytucje

7. Gospodarstwo a przedsiębiorstwo -działy, gałęzie, działalności,

8. Analiza techniczno-ekonomiczna gospodarstwa iprzedsiębiorstwa

9. Intensywność produkcji i organizacji w rolnictwie,

10. Sposoby organizacji przedsiębiorstw i gospodarstw,

11. Formalna klasyfikacja gospodarstw rolnych - typ rolniczy

12. Bilans majątkowy - analiza sytuacji majątkowo-kapitałowej

13.Analiza sytuacji finansowej

14.Planowanie -metody, zasady

15.Planowanie w gospodarstwie rolniczym

Ćwiczenia

1. Analiza zmian cen na produkty rolne i środki do produkcji w okresie transformacji gospodarki narodowej,2. Analiza struktury agrarnej i zasobów pracy w rolnictwie w ujęciu regionalnym,

3. Ocena jakości ziemi jako czynnika produkcji,

4. Zasoby pracy i kapitału w rolnictwie - ocena ilościowa i jakościowa,

5. Analiza organizacji produkcji roślinnej,

6. Analiza organizacji produkcji zwierzęcej,

7. Techniczne uzbrojenie gospodarstw i zasoby pracy,

8. Obliczanie kategorii nakładów, kosztów, produkcji i dochodów,

9. Obliczanie intensywności produkcji i organizacji gospodarstw - wielkość ekonomiczna gospodarstw,

10. Wycena artykułów obrotu wewnętrznego, koszty jednostkowe

11. Obliczanie maksymalnych i optymalnych nakładów przy określonych relacjach cen - funkcja produkcji,

12. Obliczanie i interpretacja wskaźników analizy finansowej,

13. Obliczanie i interpretacja wskaźników analizy finansowej,

14. Planowanie - biznes plan

15. Zaliczenie ćwiczeń

Literatura:

A. Woś, F. Tomczak, Ekonomika Rolnictwa, zarys teorii, PWRiL,1979A. Grontowska, Podstawy ekonomiki agrobiznesu, Warszawa 2000,B. Klepacki, Ekonomika i organizacja gospodarstw, Warszawa 2004,J. Duraj, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2000W. Ziętara, Ekonomika i organizacja gospodarstw, Warszawa 2001

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.