Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika i organizacja przemysłu rolno-spożywczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.EIO.4A.SL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika i organizacja przemysłu rolno-spożywczego
Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania przemysłu rolno-spożywczego w strukturze agrobiznesu oraz z podstawowymi wskaźnikami produkcyjno-ekonomicznymi w układzie branż.Słuchacze powinni posiąść wiedzę z zakresu roli i znaczenia przemysłu spożywczego w gospodarce narodowej, makroekonomicznych i rynkowych uwarunkowań rozwoju tej gałęzi przemysłu, a ponadto poznać konkurencyjność poszczególnych branż i procesy rozwojowe w przemyśle spożywczym. Istotnym elementem jest też poznanie integracyjnej roli przemysłu spożywczego ze szczególnym uwzględnieniem jego wpływu na rozwój baz surowcowych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1.Udział przemysłu spożywczego w wytwarzaniu produkcji przemysłowej -1 h.

2.Rola żywności w krajowym rynku dóbr i usług konsumpcyjnych -1 h.

3.Struktura polskiego przemysłu spożywczego -1 h.

4.Grupy, klasy oraz branże polskiego przemysłu spożywczego (PKD)-2 h.

5.Charakterystyka branż przemysłu rolno-spożywczego. Wskaźniki Organizacyjno-produkcyjne -2h.

6.Ogólna charakterystyka podstawowych surowców rolnych dla przemysłu spożywczego-1 h.

7.Pojęcie bazy surowcowej w przemyśle przetwórczym

surowców pochodzenia rolniczego-1h.

8.Rozproszenie bazy surowcowej. Wahania sezonowe podaży surowca i popytu na wyroby gotowe-1h.

9.Szczególne warunki realizacji produkcji w przemyśle spożywczym.Specyfika przemysłu rolno-spożywczego-1h.

10.Konkurencyjność polskiego przemysłu spożywczego-1h.

11.Sytuacja produkcyjno-finansowa przemysłu rolno-spożywczego-1h.

12.Prognoza rozwoju i przemian strukturalnych przemysłu spożywczego-1h.

13.Zaliczenie –test-1h.

Tematyka ćwiczeń:

1.Poziom spożycia wybranych artykułów żywnościowych w POlsce-1h.

2.Ocena możliwości wyżywienia społeczeństwa. Model spożycia i predykcja popytu na żywność-2h.

3.Rola żywności w krajowym rynku dóbr i usług konsumpcyjnych-1h.

4.Przemysł spożywczy jako odbiorca produktów pochodzenia rolniczego-1h.

5.Systemy zaopatrzenia surowcowego przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Logistyka zaopatrzenia-2h.

6.Podstawowe metody zapłaty za surowiec-2h.

7.charakterystyka branż przemysłu spożywczego. Wskaźniki produkcyjno-ekonomiczne-3h.

8.Konkurencyjność branż przemysłu spożywczego. Rozkład konkurencyjności-1h.

9.Wydajność techniczna i ekonomiczna w poszczególnych branżach przemysłu-1h.

10.Test zaliczeniowy-1h.

Literatura:

1.Duraj J. : Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2004.2.Kapusta F. :Teoria agrobiznesu. Część I. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1998.3.Sierpińska M., Jachna T. : Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004.

4.Ekonomika i organizacja przemysłu spożywczego.Red. T. Stachowski.Przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo ART Olsztyn,1987.

5.Przemysł Spożywczy (miesięcznik). Wydawnictwo SIGMA NOT.

6.Analizy Rynkowe. Wydawnictwo Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy,

7.Agencja Rynku Rolnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Raporty, analizy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.