Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika gałęzi produkcji rolniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.EGP.2A.SM.RZAUM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika gałęzi produkcji rolniczej
Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Opanowanie przez słuchaczy podstawowych pojęć dotyczących elementów składowych gospodarstwa rolnego i ekonomika produkcji rolniczej.

Otoczenie gospodarstwa rolnego, elementy składowe gospodarstwa rolniczego, powiązanie działów, gałęzi i działalności, rynek produktów rolnych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do ekonomiki produkcji: czynniki produkcji, pojęcie gospodarstwa, czynniki kształtujące organizację gospodarstwa (2h)

2.Gospodarstwo rolnicze i jego otoczenie, gospodarstwo a rynek, powiązania pomiędzy czynnikami i warunkami produkcji (2h)

3.Mierniki i wskaźniki charakteryzujące typ gospodarstwa rolniczego (wg kryteriów UE) (2h)

4.Metodyka obliczania nadwyżki bezpośredniej (pełnej i niepełnej) i kosztów jednostkowych dla gałęzi produkcji, rachunki pomocnicze - koszty wykonania prac, wycena produktów obrotu wewnętrznego (2h)

5.Sposoby przywracania równowagi ekonomicznej w gospodarstwie - racjonalizacja produkcji (2h)

6.Charakterystyka rynku środków produkcji rolniczej - relacje cen środków produkcji do produktów rolnych (2h)

7.Charakterystyka rynków gałęzi produkcji roślinnej (zboża, ziemniaki, buraki)(2h)

8.Charakterystyka rynków produkcji (buraki, rzepak, pastewne)(2h)

9.Charakterystyka rynków gałęzi produkcji zwierzęcej (mleko, żywiec) (2h)

10.Charakterystyka rynków gałęzi produkcji zwierzęcej (jaj, wełna)(2h)

11.Nadwyżki bezpośrednie gałęzi produkcji roślinnej i jednostkowe koszty produkcji - zboża, ziemniaki, rzepak itp.(2h)

12.Nadwyżki bezpośrednie gałęzi produkcji zwierzęcej i jednostkowe koszty produkcji - mleko, żywiec, jaja, wełna (2h)

13.Relacja ziemia-praca, jako kryterium wyboru gałęzi produkcji (2h)

14.Planowanie organizacji i ekonomiki produkcji w gospodarstwie (2h)

15.Schemat wyboru gałęzi produkcji (2h)

Ćwiczenia:

1.Określenie powiązania czynników i warunków produkcji z organizacją gospodarstwa rolniczego (2h)

2.Łączny wpływ warunków przyrodniczych i ekonomicznych na strukturę gałęzi produkcji roślinnej i zwierzęcej (2h)

3.Interpretacja wskaźników charakteryzujących typ gospodarstwa - opis sytuacyjny (2h)

4.Przykłady obliczania nadwyżki bezpośredniej pełnej i niepełnej (2h)

5.Rachunki pomocnicze w kalkulacji kosztów - koszt 1 KWh, koszt 1 godziny pracy maszyny, koszt 1 kg NPK, wycena produktów nietowarowych (2h)

6.Podejmowanie decyzji produkcyjnych na podstawie realacji cen środków produkcji do cen produktów rolnych (2h)

7.Ustalenie progu rentowności do ustalenia wielkości produkcji zbóż, mleka, żywca (2h)

8.Arkusz kalkulacyjny kosztów bezpośrednich produktów zwierzęcych - ustalenie kosztów i produkcji (2h)

9.Arkusz kalkulacyjny kosztów bezpośrednich produktów zwierzęcych - ustalenie kosztów i produkcji (2h)

10.Przykład sporządzenia opisu gospodarstwa dla potrzeb planowania (2h)

11.Ustalenie ograniczeń typu min i max dla gałęzi produkcji roślinnej i zwierzęcej (2h)

12.Opracowanie, analiza i ocena wariantów rozwiązań - wariant I (2h)

13.Opracowanie, analiza i ocena wariantów rozwiązań - wariant II i III (2h)

14.Kryteria wyboru gałęzi produkcji i określenia ich rozmiaru (2h)

15.Prezentacja i ocena wybranych projektów (2h)

Literatura:

Ziętara W.; Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolnego. FAPA, Warszawa, 2003

Raprty rynkowe IERiGŻ, MRiOŚ (zboża, ziemniaki, mleko itp.)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.