Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia rolna z elementami gleboznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.CHR.CRZEG.SI.HZOKX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia rolna z elementami gleboznawstwa
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program wykładów obejmuje podstawy gleboznawstwa - proces glebotwórczy i jego czynniki, właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby oraz zagadnienia chemiczno-rolnicze - żyzność gleby, nawożenie, rola fizjologiczna składników pokarmowych (makro i mikroelementów) dla roślin i zwierząt, a także wpływ nawożenia (mineralnego, naturalnego i organicznego) na jakość plonów (w tym wartość paszową). Omawiane są także zagadnienia dotyczące ekologicznego oddziaływania chemicznych środków produkcji (nawozów) na środowisko naturalne.

Pełny opis:

1. Historia gleboznawstwa i chemii rolnej, proces glebotwórczy i jego czynniki. 2 godz.

2. Właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby. 4 godz.

3. Systematyka gleb. 1 godz.

4. Składniki pokarmowe niezbędne dla roślin i ziewrząt (makro i mikroelementy) - zawartość w glebach i roślinach. 2 godz.

5. Charakterystyka nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych. 2 godz.

6. Ekologiczne skutki nawożenia. 2 godz.

7. Wpływ nawożenia na wartość paszową roślin (UZ). 2 godz.

Literatura:

Gorlach E., Mazur T. 2001. Chemia rolna. Wyd. Nauk. PWN.

Mercik S. 2002. Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Wyd. SGGW. Warszawa. Turski R. i in. 1999. Zarys gleboznawstwa. Wyd. AR w Lublinie.

Gorlach E. Przewodnik do ćwiczeń z chemii rolnej. Wyd. AR w Krakowie – część teoretyczna.

Filipek-Mazur B. (red). 2011. Środowiskowe aspekty stosowania nawozów i środków ochrony roślin w rolnictwie. Wyd. UR w Krakowie.

Efekty uczenia się:

Definiuje proces glebotwórczy, wymienia i omawia czynniki tego procesu.

Zna systematykę gleb Polski

Wymienia i opisuje najważniejsze właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, zna pierwiastki niezbędne dla roślin i zwierząt

Zna nawozy mineralne i naturalne oraz ich znaczenie w kształtowaniu jakości plonu, w tym z przeznaczeniem na paszę oraz ich ekologiczne skutki

Rozumie potrzebę poszerzania wiedzy (samokształcenie lub studia podyplomowe)

Metody i kryteria oceniania:

Test wielokrotnego wyboru

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.