Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie i marketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.AGB.ZAIMA.SI.HZORX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie i marketing
Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawami marketingu i zarządzania w produkcji zwierzęcej. Poznanie czynników i warunków wpływających na ekonomiczną efektywność produkcji.

Pełny opis:

Program wykładów:

1. Istota i system marketingowy 1 godz

2. Zarządzanie strategiczne i zarządzanie marketingowe- 1 godz.

3. Pojęcie i rodzaje strategii marketingowych- 1 godz

4. Marketing operacyjny polityka produktu i ceny produktów zwierzęcych- 1 godz

5. Marketing operacyjny- polityka dystrybucji i promocji produktów zwierzęcych- 1 godz

6. Zarządzanie i ekonomika produkcją mleka- 2 godz

7. Zarządzanie i ekonomika produkcją żywca wołowego-2 godz

8. Zarządzanie i ekonomika chowem trzody chlewnej.- 2 godz

9. Zarządzanie i ekonomika produkcją drobiu- 2 godz

10. Zarządzanie i ekonomika produkcją owiec- 2 godz

Program ćwiczeń:

1. Funkcje kierownicze w organizacji, cechy managera, układ przełożony - podwładny 2 godz.

2. Planowanie, podejmowanie decyzji - 2godz

3. Organizowanie - jak i po co

4. Motywowanie pracowników ? metody motywowania - 2 godz.

5. Metody i potrzeby kontrolowania- 2 godz.

6. Zarządzamy sferami działalności przedsiębiorstwa - 2 godz.

7. Czy nasza firma potrzebuje reorganizacji ? błędy innych wskazówka dla nas - 2 godz.

8. Jestem klientem i nabywcą - elementem segmentu 2 godz.

9. Badania marketingowe- kogo i o co zapytać - 2 godz.

10. Analiza SWOT jako element zarządzania marketingowego - 2 godz.

11. Produkty w świetle działań marketingowych ? przykłady firm z branży spożywczej 2 godz.

12. Jak zagrać ceną ? Ile za jakość - 2 godz.

13. Czy mamy już dość reklam - czyli czy promocja jest potrzebna - 2 godz.

14. Dystrybucja i logistyka a pozostałe działania marketingowe 2 godz.

15. Przyszłość marketingu - 2 godz.

Literatura:

Altkorna J. (red.) Podstawy marketingu - praca zbiorowa, Wyd. Instytut Marketingu, 2004

Garbarski l., Rutkowski I., Wrzosek W. - Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy.,

PWE, Warszawa 1997

Jeznach M. - Podstawy marketingu żywności, SGGW, Warszawa 2007

Kos Cz., Szwacka-Salmonowicz J. - Marketing produktów żywnościowych, PWRiL,

Warszawa 1997

Łuczka-Bakuła W. - Rynek żywności ekologicznej, Warszawa 2007

Marketing usług- Adrian Payne, Polskie Wyd. Ekonomiczne

Żmija J., Strzelczak L. (red.) Podstawy ekonomii rynku i marketingu w gospodarce żywnościowej, Wyd. Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków 1996

Cholewicka-Goździk K. (red.) Marketing w agrobiznesie - Materiały dla studentów akademii rolniczych, Wyd. FAPA, Warszawa 1996

Żmija J., Strzelczak L. (red.) Zarządzanie i marketing w agrobiznesie, Wyd. AR Kraków, 2000

Kożuch B., Kożuch A. - Podstawy zarządzania, Wyd. WSE-H, Bielsko-Biała 2004

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)