Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy marketingu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.AGB.PDBIZ.NM.TTZTX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy marketingu
Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie
Grupy: Technologia Żywności, niestacjonarne magisterskie ,1 semestr, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie z genezą marketingu i orientacjami przed marketingowymi, przedstawienie klienta i jego potrzeb jako osi orientacji marektingowej. Badania marketingowe jako narzędzie poznania klienta i segmentacji rynku. Instrumenty marektingu-mix, zarządzanie marketingowe, strategie marketingowe, specyfika marketingu rolniczego i przemysłu spożywczego, przyszłość marketingu.

Pełny opis:

Wykłady:1.Geneza marektingu - orientacje przedmarketingowe2.Klient - jego potrzeby jako punkt wyjścia marektingu

3.Badanie marketingowe jako źródło wiedzy o klienscie

4.Segmantacja rynku

5.Marketing-mix i jego instrumenty

6.Produkt

7.Cena

8.Promicja

9.Dystrybucja

10.Ludzie w marektingu uslug

11.Zarzadzanie marketingowe

12.Planowanie działan marektingowycjh

13.Strategie marketingowe

14.Specyfika marketingu rolniczego

15.Marekting produktów spozywczych

Ćwiczenia:

1.Dlaczego marketing w Polsce zaistniał po 1990r.?

2.Piramida potrzeb,potrzeby i ich zaspokajanie

3.Badania pierwotne - przykłady

4.Segmentacja rynku w agrobiznesie

5.Dlaczego marketing-mix

6.Produkt w rolnictwie i gospodarce zywnościowej

7.Cena jako stymulant produkcji i handlu

8.Narzędzia promocji - co do nas przemawia

9.Dystrybucja, logistyka czyli od producenta do konsumenta

10.Trudności w sprzedawaniu kota w worku

11.Jak wykorzystac zarządzanie na użytek marketingu

12.Planowanie daje efekty

13.Strategia marketingowe

14.Trudna produkcja - trudny produkt

15.Wszyscy muszą jeść - marekting produktow spozywczych

Literatura:

Podstawy marketingu – praca zbiorowa pod red. Jerzego

Altkorna Wyd. Instytut Marketingu

Kos Cz. Marketing produktów żywnościowych, PWRiL, Warszawa 1997

Urban S. Marketing produktów spozywczych, Wyd. AE we ZWrocławiu, Wrocław, 1996

Marketing usług- Adrian Payne, Polskie Wyd. Ekonomiczne

Podstawy ekonomii rynku i marketingu w gospodarce żywnościowej – pod red. J. Żmiji i L. Strzelczaka, Wyd. „Czuwajmy”, Kraków 1996

Marketing w agrobiznesie – Materiały dla studentów akademii rolniczych – red. K. Cholewicka-Goździk, Wyd. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa 1997

Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską, red. J. Żmija, L. Strzelczak, Wyd. ”Czuwajmy”, Kraków 2000

Łaguna M. – Marketing w praktyce, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Pomorskiego, Olsztyn 2002

Sznajder M., Trębacz A., Adamczyk G. – Rynek Rolny, Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 1997

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.