Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i zarządzanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.AGB.ORGZR.NI.TTZTX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie
Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie
Grupy: Technologia żywności, 4 semestr, N inżynierskie, 3,5 roku
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą zarządzania i organizacji (z uwzglednieniem sektora spożywczego, gastronomicznego). Słuchacze będą mieć okazję do zrozumienia uwarunkowań działania organizacji w kontekście historycznym i współczesnym (globalnym), jak również zapoznają się z istotą procesu zarządzania.

Pełny opis:

Istota procesu zarządzania i ewolucja nauk o zarządzaniu 2h

Organizacja i jej miejsce w otoczeniu 1h

Rola i kompetencje menadżerskie (style zarządzania) 2h

Funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie) 4h

Komunikacja w zarządzaniu 1h

Literatura:

Literatura podstawowa:

Zakrzewska-Bielwaska A. (red. nauk.) 2012, Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia. Wyd.Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Bednarski A. 2001: Zarys teorii organizacji i zarządzania. TNOiK. Toruń.

Steinmann H., Schreyögg G. 1998: Zarządzanie. Podstawy kierowanie przedsiębiorstwem, koncepcje, funkcje przykłady. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław.

Czasopismo: "Personel i zarządzanie"

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada wiedzę na temat istoty procesu zarządzania i uwarunkowań działania współczesnych organizacji,

- student identyfikuje główne kierunki w zarządzaniu i ich twórców, style zarządzania

- student posiada ogólną wiedzę na funkcji zarządzania i komunikacji w organizacji.

Umiejętności:

- potrafi wskazać funkcje zarządzania i charakteryzuje: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie w firmie żywnościowej,

- potrafi wskazać na czym polega specyfika organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie branży żywnościowej.

Kompetencje społeczne:

- dostrzega potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstw branży żywnościowej,

- wykazuje otwartość na zmiany i innowacyjność.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin - forma pisemna, test mieszany (wyboru i uzupełnień).

Kryteria oceniania: liczba punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.