Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i zarządzanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.AGB.ORGZD.SI.TTZCX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie
Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie
Grupy: Żywienie Człowieka, 5 semestr, stacjonarne, obowiązkowe
Żywienie Człowieka, 6 semestr, stacjonarne, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką przedmiotu organizacja i zarządzania, a także przekazanie słuchaczom oraz przyswojenie przez nich podstawowej wiedzy dotyczącej przedmiotu, w tym w szczególności zasad planowania, organizowania, kontrolowania i motywowania. Przekazane informacje powinny zachęcić i ukierunkować studentów do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy.

Pełny opis:

Zagadnienia:

Pojęcie i istota organizacji i zarządzania -1h.

Struktury organizacji i zarządzania- 2h.

Funkcje kierownicze, praca kierownicza - 1h.

Planowanie -2h.

Organizowanie -2h.

Motywowanie -2 h.

Kontrolowanie -2h.

Zarządzanie sferami działalności przedsiębiorstwa -2h

Zaliczenie w formie testu z całości materiału – 1h.

Literatura:

Bień W. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2002

Frąckiewicz E., Karwowski J.i M, Rudawska E. Zarządzanie marketingowe 2004

Klepacki B. Ekonomika i organizacja rolnictwa, PWN, Warszawa 1999

Kożuch B., Kożuch A. Podstawy zarządzania, Wyd. WSE-H, Bielsko-Biała 2004

Kożuch B., Kożuch A., Plago B. Podstawy zarządzania organizacjami, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Kraków 2005

Piasecki B. (red.) Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa

Żmija J. i inni, Zarządzanie i marketingowe w Agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską. Kraków 2000.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.