Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.AGB.EPZYW.SI.TTZXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych
Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie
Grupy: Technologia Żywności, 3 semestr, stacjonarne, obowiązkowe
Technologia Żywności, 7 semestr, stacjonarne, obowiązkowe
Żywienie Człowieka, 7 semestr, stacjonarne, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cel przedmiotu: Zapoznanie słuchaczy z problematyką funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Słuchacze powinni poznać zakres i znaczenie przemysłu spożywczego w gospodarce narodowej oraz w gospodarce żywnościowej. Poznać makroekonomiczne i rynkowe uwarunkowania przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, w tym konkurencyjność i procesy rozwojowe tej gałęzi przemysłu. Ponadto rozumieć i umieć oceniać wyniki produkcyjno-ekonomiczne firm żywnościowych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1.Znaczenie przemysłu spożywczego w gospodarce narodowej oraz jego rola na rynku żywnościowym.

(1 h)

2. Rola żywności w krajowym rynku dóbr i usług konsumpcyjnych. (1 h)

3. Struktura przemysłu spożywczego. Liczba i struktura przedsiębiorstw. Zatrudnienie w przemyśle spożywczym. (1)

4. Grupy i klasy w polskim przemyśle spożywczym według obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności.

(1 h)

5. Branże przemysłu spożywczego. Wskaźniki organizacyjne. Produkcja, zatrudnienie i koncentracja. Rozmieszczenie przedsiebiorstw. (2 h)

6. Konkurencyjność poszczególnych branż przemysłu spożywczego na tle całego przemysłowego przetwórstwa żywności. (1 h)

7. Charakter powiązań przemysłu spożywczego z bazą surowcową. Więzi o charakterze produkcyjnym, organizacyjnym, przestrzennym i ekonomicznym. (1 h)

8. Specyfika zaopatrzenia surowcowego. Czynniki wpływające na rozwój baz surowcowych. Integracyjna rola przemysłu spożywczego . (1 h)

9. Systemy zaopatrzenia surowcowego przedsiębiorstw. Formy skupu i metody rozliczeń za dostarczony surowiec. (2 h)

10. Przedsiębiorstwo przemysłu spożywczego. Zdolość produkcyjna. Wykorzystanie zdolności produkcyjnej. Koszty działalności przedsiębiorstw. (2 h)

11. Koszty działalności przedsiębiorstw według różnych przekrojów. Przydatność poszczególnych przekrojów kosztów w aspekcie ich przydatności w zarządzaniu przedsiębiorstwem.(2 h)

12. Ekonomika kosztów produkcji. Próg rentowności. (1 h)

13. Rachunek kosztów jednostkowych. Metody i techniki kalkulacji kosztów jednostkowych produkcji podstawowej. (2 h)

14. Podstawy ekonomiki finansów przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego. Analiza wyniku finansowego przedsiębiorstwa. (2 h)

15. Bilans przedsiębiorstwa. Rachunek zysków i strat. (1 h)

16, Analiza efektów rzeczowych działalności gospodarczej. Analiza wielkości produkcji, analiza asortymentu, jakości i rytmiczności produkcji. (2 h)

17. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Podstawowe grupy wskaźników służących do oceny: zyskowności, płynności finansowewj, zdolności obsługi zadłużenia, rynku kapitałowego. (2 h)

Literatura:

Literatura :

1. Agencja Rynku Rolnego, MR i RW. Raporty, analizy.

2. Analizy Rynkowe. Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB. Warszawa.

3. Duraj J.: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2004.

4. Przemysł Spożywczy (miesięcznik). Wydawnictwo SIGMA NOT.

5. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.