Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Management in protected areas

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9sX.MPA.SM.ROSAY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Management in protected areas
Jednostka: Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Management in protected areas gives the students basic information on possibilities of economy use of protected areas and proper meaning of it’s sustainable development.

Lectures are focused on the Country System of Protected Areas, net Natura 2000 and economy (agriculture, tourism, hunting, fishing and forest economy) on protected areas

Pełny opis:

Lectures

1. Protected areas definition. Categories of protected areas by WCU/IUCN.

2. International UNESCO program Man and Biosphere (MaB).

3. The Ramsar Convention on Wetlands. The Ramsar List.

4. Ecological Net Natura 2000 – law bases of net creation, the Areas of Special Protection and the Special Protected Areas, habitats and species with priority.

5. The European Ecological Net Natura 2000 in Poland.

6. Peat and marine habitats protection in the Net Nature 2000.

7. Seminatural habitats in the Net Natura 2000 and their protection.

8. The Net Nature 2000 and the sustainable development.

9. Management of grassland habitats listed in Annexes IV and V of the EU's Habitat Directive.

10. National parks in Poland – location, valorization, tasks. National parks, preservations, landscape parks protection plans and production activity, trade and agriculture.

11. Agriculture, tourism, hunting, fishing and forest economy on the protected areas (national parks, preservations, landscape parks, protected landscape areas).

12. Agriculture, tourism, hunting, fishing and forest economy on the Nature 2000 areas.

Classes

1-8. Field classes: Tatry National Park and Podhale - agriculture, tourism and forest economy, protection of the grasslands.

Subject statistic

1. Number of hours and ECTS credits - compulsory subject Hours: -; ECTS: -

2. Number of hours and ECTS credits - facultative subject Hours: 50; ECTS: 2

3. Total number of hours and ECTS credits, a student must earn by direct contact with academics (lectures, classes, seminars....) Hours: 20; ECTS: 0,8

4. Total number of hours and ECTS credits, a student earns in the course of a practical nature, such as laboratory, field trips and design classes Hours: 8; ECTS: 0,32

5. Expected personal workload (without or with academics participation during consultations) necessary for realization of subject objectives. Hours: 30; ECTS: 1,2

Literatura:

Graeme L. Worboys, Michael Lockwood, Terry De Lacy 2005 Protected Area Management. Principles and Practice. Second Edition. Oxford University Press. Andrew S. Pullin 2002 Conservation Biology. Cambridge ; New York : Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

Knowledge:

1) student knows the range of economic exploitation of protected areas

2) student knows the legal regulations in national parks and reserves,

3) student has a knowledge of the ways of active conservation in protected areas,

4) student knows what information can be found in the protective areas plans and tasks

Skills:

5) student can find the legal regulations in landscape parks and protected landscape areas and Natura 2000,

6) student has the ability to express themselves on the management of protected areas, taking into account the statements of the legal regulations applicable in these areas,

Social competence

7) student knows the environmental damages resulting from the excessive use of natural resources in protected areas and their surroundings,

8) student has a belief in the need to persuade the public to action focused on nature conservation.

Metody i kryteria oceniania:

Evaluation criteria:

- evaluation of student presentations,

- written exam (30 test questions),

- written report from field classes.

Grade E (2.0) Very low level of understanding , less than 40%

Grade D (3.0) Basic information about the lectures and field classes,

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)