Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Herbal Plants

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9sX.HRB.SI.RROAY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Herbal Plants
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

General information on medicinal plants as a group of crop plants. Discussion of biologically active compounds found in plants for their biological activity. Presentation of the most important species of medicinal plants and spices, their origin and biology and significance in gardens, household and food industry

Pełny opis:

Lectures (15 h.):

Introduction to the course. Definition of medicinal plants and specific substances. The criteria for herbal raw materials. Forms of herbal medicine (2)

Characteristics, occurrence, properties, use of main plant-specific substances (11)

The plants containing potent substances (2)

Classes (15 h):

Plants containing essential oils of families: Lamiaceae, Apiaceae and Asteraceae (5)

Plants containing glucosinolates and garlic oils (1)

Plants that provide exotic spices (2)

Plants containing bitter compounds, mucus, antracompounds, saponins and tannins (4)

Plants containing compounds belonging to the vegetable dyes (3)

Subject statistic

1. Number of hours and ECTS credits - compulsory subject Hours: -; ECTS: -

2. Number of hours and ECTS credits - facultative subject Hours: 75; ECTS: 3

3. Total number of hours and ECTS credits, a student must earn by direct contact with academics (lectures, classes, seminars....) Hours: 30; ECTS: 1,2

4. Total number of hours and ECTS credits, a student earns in the course of a practical nature, such as laboratory, field trips and design classes Hours: -; ECTS: -

5. Expected personal workload (without or with academics participation during consultations) necessary for realization of subject objectives. Hours: 45; ECTS: 1,8

Literatura:

Biggs M, McVicar J., Flowerdew B. 2002. The complete book of vegetables, herbs and fruit. Kyle Cathie Ltd, United Kingdom.

Bremness L. 1988. The complete book of herbs. Dorling Kindersley Limited, London.

Godet D.J. 1992. Pflanzen Europas - Sehen, Bestimmen, Schutzen. Arboris Verlag, Bern.

Herrman W, et al. 1986. Das Mosaik - Lexikon der Nutzpflanzen. Mosaik Verlag GmbH, Munchen.

Wyk van B.E., Wink M. 2004. Medicinal plants of the world. Briza Publications, Arcadia, Pretoria, South Africa.

Efekty uczenia się:

Knowledge.

Student:

has knowledge of the physiological activity of herbs

explains the use of medicinal plants based on the active ingredients contained in them

has knowledge about the origin of medicinal plants and general information about their biology

Skills.

Student:

can identify the species of medicinal plants and their medicinal raw materials

knows the basic forms of herbal medicine

classified correctly row materials and herbal plants

Social competences.

Student:

is aware of the need to provide information to others about the benefits and risks arising from the use of plant resources of medicinal and spice

recognizes the importance of ethical responsibility for safe use of medicinal plants

Metody i kryteria oceniania:

To obtain 2,0 cannot distinguish raw materials of any species of medicinal plants

To obtain 3,0 lists most of the raw materials of medicinal plants, but does not justify their use by man

To obtain 3,5 lists most of the raw materials of medicinal plants, but only partially justifies the purpose of their exploitation by man

To obtain 4,0 lists most of the raw materials of medicinal plants, justifies the purpose of their use by man, does not explain the mechanism of action of the herbs

To obtain 4,5 lists most of the raw materials of medicinal plants, justifies the purpose of their use by man, partly explains the mechanism of action of the herbs

To obtain 5,0 lists the raw materials of all medicinal plants, justifies the purpose of their use by man, and explains the mechanism of biological activity of herbs

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)