Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Plant protection

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s6.PPR.NI.RROAY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Plant protection
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: AGRICULTURE / ECTS: 7 / semestr: 6

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NI

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

The main objective of this course is to provide up-to-date and relevant knowledge in plant protection. Lectures are focused on the description of main groups of plant pests, weeds and pathogens, methods of their determination, and methods of plant protection. In practicals, the students will work with weeds, pests and pathogens, determine them and learn to choose the optimal methods of their control.

Pełny opis:

Lectures

1-2. Introduction to plant protection, aim of the subject, basic terms, relation to other subjects.

3. Plant pathogens: viruses, bacteria: symptoms, structure, transmission, vectors, disease cycle, detection, methods of plant protection.

4-5. Plant pathogens: fungi: symptoms, structure, disease cycle, detection, methods of plant protection.

6-7. Plant pests: nematodes, mites, slugs, mammals - characteristics, biology, economically important species.

8-9. Plant pests: insects: characteristics, biology, economically important species.

10-11. Monitoring of pests and diseases in plant protection. Chemical plant protection of pest and diseases - pesticides, composition, use, efficiency, legislation. Environmental impact of plant protection.

12-13. Non-chemical plant protection of pests and diseases - good agricultural practice. Biological plant protection - principles, parasitoids, pathogens, conditions for use, efficiency.

14-16. Positive and negative aspects of weed occurrence in agrocenoses

17-18. Chemical weed control. Herbicides - their composition, use, efficiency, legislation. Impact of herbicides on environment.

19-20. Non-chemical weed control. Cultural, mechanic and alternative ways to manage weeds in the crops.

Classes

1-2. Diseases and pests of cereals and grasses.

3-4. Diseases and pests of potato and sugar beet.

5-6. Diseases and pests of pea, bean, soya, alfalfa, clover and other forage crops.

7-8. Diseases and pests of technical crops.

9-10. Storage diseases and pests

11-15 Weeds: their identification, biological and ecological characteristics. Selection of herbicides to their control.

Field trip:

1-5. Determination of pest and diseases in the field conditions.

6-10. Determination of weeds in the field conditions.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 50, ECTS 3,5

w tym: wykłady 20 godz.

ćwiczenia i seminaria 25 godz.

konsultacje 3 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godzin

praca własna 50 godz,. ECTS 3,5

Literatura:

Podstawowa:

1. Hajek, Ann E. Natural Enemies: An Introduction to Biological Control. Cambridge University Press,2004.

2. Barker, G. Terrestrial Mulluscs as Crop Pests, CABI Publishing: 2002.

Uzupełniająca:

1. Ware W.G. Complete guide to pest control. Thompson publications, 1996.

2. Ware W.G. The Pesticide book. Thompson publications, 2000.

3. Hance R. J., Holly K., British Crop Protection Council 1990 Weed control handbook: principles. Blackwell Scientific Publications

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Knowledge

-Student has knowledge about the fundamentals of plant protection,

-Student has knowledge about main groups of plant pests, weeds and pathogens,

-Student has knowledge about methods of pesticide application

-Student has knowledge about safe use of pesticides and their effect on environment

Skills

-Student can determine pests and pathogens of crops

-Student can determine weeds

-Student can choose the optimal method of pest control

Social competence

-Student has the ability to gather and interpret relevant data

-and can communicate information, ideas, problems and solutions

Metody i kryteria oceniania:

Lectures: Written exam.

Classes:

Evaluation of student presentations, written report from laboratory classes. (classes 1-20)

Determination of pests, diseases and weeds (field trip 1-10)

Grade E (2.0) Cannot determine weeds, pest and disease. Have pure knowledge about: principles of plant protection, main groups of plant pests, pathogens and weeds, methods of pesticide application.

Grade D (3.0) Can determine 60% of pest and disease. Have basic knowledge about: principles of plant protection, main groups of plant pests, pathogens and weeds, methods of pesticide application.

Grade C (3.5) Can determine 70% of weeds, pest and disease. Have intermediate knowledge about: principles of plant protection, main groups of plant pests, pathogens and weeds, methods of pesticide application.

Grade B (4.0) Can determine 80% of pest and disease. Have upper intermediate knowledge about: principles of plant protection, main groups of plant pests and pathogens, methods of pesticide application.

Grade B+ (4.5) Can determine 90% of weeds, pest and disease. Have advanced knowledge about: principles of plant protection, main groups of plant pests, pathogens and weeds, methods of pesticide application.

Grade A (5.0) Can determine more all of weeds, pest and disease. Have proficient knowledge about: principles of plant protection, main groups of plant pests, pathogens and weeds, methods of pesticide application.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Ropek
Prowadzący grup: Dariusz Ropek, Agnieszka Synowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Ropek
Prowadzący grup: Dorota Gala-Czekaj, Dariusz Ropek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Ropek
Prowadzący grup: Dorota Gala-Czekaj, Dariusz Ropek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Ropek, Agnieszka Synowiec
Prowadzący grup: Dariusz Ropek, Agnieszka Synowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.