Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rolnictwo ekologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s5.ROE.SI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rolnictwo ekologiczne
Jednostka: Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Grupy: Rolnictwo, 5 sem, stacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie zasad rolnictwa ekologicznego. W czasie wykładów zostanie omówiona uprawa roli i roślin, zwalczanie chwastów,ochrona roślin i nawożenie zgodnie z zasadami systemu ekologicznego. Zostaną przedstawione zasady teorii antropozoficznej stosowane w kierunku biodynamicznym. Omówiona zostanie procedura certyfikacji oraz pozyskiwania dotacji do produkcji ekologicznej. W końcowej cześci wykładów zostanie poruszone zagadnienie prośrodowiskowego aspektu rolnictwa ekologicznego oraz przydatność rolnictwa ekologicznego w zagospodarowaniu obszarów przyrodniczo cennych. Cele kształcenia: umiejętność prowadzenia gospodarstwa ekologicznego oraz pozyskiwania dopłat do produkcji ekologicznej.

Pełny opis:

Tematy wykładów:1. Rozwój rolnictwa ekologicznego na świecie i w Polsce. Zapoznanie z literaturą.

2. Zdefiniowanie i omówienie systemów i kierunków rolniczych.

3. Zasady rolnictwa ekologicznego.

4. Sposoby podnoszenia żyzności gleby w systemie rolnictwa ekologicznego.

5. Funkcje płodozmianów w rolnictwie ekologicznym.

6. Uprawa roli w płodozmianach dostosowanych do gospodarstw ekologicznych.

7. Nawożenie w płodozmianach ekologicznych

8. Ochrona roślin w gospodarstwach ekologicznych.

9. Chów zwierząt zgodnie z zasadami sytemu ekologicznego.

10. Rolnictwo biodynamiczne.

11. Jakość żywności ekologicznej.

12. Certyfikacja gospodarstw ekologicznych oraz dopłaty do produkcji ekologicznej

13. Prośrodowiskowe aspekty rolnictwa ekologicznego.

14. Przydatność rolnictwa ekologicznego w zagospodarowaniu obszarów przyrodniczo cennych.

15. Możliwości rozwoju produkcji ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej.

Tematy ćwiczeń:

1. Polowa ocena żyzności gleby, próba szpadlowa, - 2 godz.

2. Wypełnianie zgłoszenia oraz opisu gospodarstwa ekologicznego, - 3 godz

3. Zasady inspekcji i atestacji gospodarstw ekologicznych - 3 godz.

4. Wypełnianie protokołu kontroli gospodarswa ekologicznego, - 5 godz

5. Plan i bilans nawozowy gospodarstwa ekologicznego, - 4 godz.

6. Konstruowanie płodozmianów dla gospodarstw ekologicznych z opisem uprawy, nawożenia, zwalczania agrofagów, 15 godz.

7. Podsumowanie i ocena projektów, 2 godz.

Literatura:

Klima K. 2006. Rolnictwo ekologiczne. Wyd. MARR Kraków; 1-72.Klima K. Szarek K. 2005. Preferencje w doborze narzędzi uprawowych i urządzeń dla gospodarstw ekologicznych. [W:] Monografia pt. "Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie", tom 2, pod red. Z. Zbytka. PIMR Poznań; 218-221.Tyburski J. Zakowska-Biemas S. 2007. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wyd. SGGW Warszawa; 1-278.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.