Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia środowiska rolniczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s5.BSR.SI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia środowiska rolniczego
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy: Rolnictwo, 5 sem, stacj. inż. fakultety
Rolnictwo, 7 sem, stacj. inż. fakultety
Rolnictwo, 7 sem, stacj. inż. fakultety, s. agroekonomia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Głównym celem nauczania przedmiotu będzie zaznajomienie studentów kierunku "Ochrona Środowiska" z zastosowaniem najnowszych zdobyczy wiedzy z dziedziny nauk przyrodniczo-technicznych jakim jest biotechnologia w szeroko pojetym rolnictwie. Studentom zostaną zaprezentowane najnowsze procesy biologiczne, a głównie mikrobiologiczne mających zastosowanie w produkcji roślinnej, zwierzęcej, produkcji żywności i ochronie środowiska głównie gleby wody i krajobrazu. Ponadto studenci zostaną zaznajomieni z biologicznymi metodami utylizacji odpadów powstających podczas przerobu płodów rolnych, regeneracją gleb zanieczyszczonych różnymi związkami chemicznymi oraz zastosowaniem niekonwencjonalnych źródeł energii jak biomasa i biogaz produkowanych z surowców rolniczych. Omówione zostaną także metody zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska poprzez stosowanie nowych jakościowo technologii biotechnologicznych. Pojęcie i znaczenie bioochrony.

Pełny opis:

1. Ekologiczne podstawy biotechnologii rolniczej. Agrobiotechnologia na tle innych działów biotechnologii

2. Charakterystyka najważniejszych grup mikroorganizmów czynnych w efektywnych biologicznych metodach biotechnologicznych. Współczesne tendencje w biotechnologii rolniczej.

3. Normy Polskie i Normy Unii Europejskiej, dotyczace rolnictwa, gospodarki paszowej i GMO.

4. Biologiczna degradacja materii organicznej. Organizmy biorące udział w czasie kompostowania. Metody kompostowania.

5. Odpady przemysłu rolno-spożywczego. Utylizacja i możliwości ich wykorzystania jako surowców do procesów biotechnologicznych (serwatka, melasa, odpady przetwórstwa owoców i warzyw, przemysłu fermentacyjnego, odpady przetwórstwa rzeźnego, kości, krew itp.).

6. Produkcja i zagospodarowywanie biogazu. Wykorzystanie biogazu ze składowisk odpadów komunalnych, oczyszczalni ścieków i dużych gospodarstw rolnych. Biologiczne oczyszczanie gazów.

7. Produkcja, wykorzystanie i przerób biomasy organizmów i mikroorganizmów oraz ich produktów jako niekonwencjonalnych źródeł energii.

8. Biopaliwa np. ester metylowy oleju rzepakowego (RME Raps Methyl Ester), palmowego (PME) lub sojowego (SME).

9. Bioregeneracja gleb skażonych substancjami chemicznymi. Mikrobiologiczne procesy degradacji pestycydów, związków ropopochodnych i związków policyklicznych (WWA, PCB).

10. Biopreparaty, znaczenie, zastosowanie w rolnictwie.

11. Metody produkcji biopreparatów, wykorzystanie mikroorganizmów do produkcji biopreparatów.

12. Szczepionki bakteryjne (Nitragina, Azotobakteryna, Fosfobakteryna).

13. Przewidywane kierunki rozwoju agrobiotechnologii. Wykorzystanie mikroorganizmów w pozyskiwaniu nowych roślin i zwierząt o korzystnych cechach użytkowych.

14.Przyszłość biotechnologii rolniczej.

15. Perspektywy wykorzystania GMO do powiększania zasobów żywności i pasz.

Literatura:

1.Klimiuk E., Łebkowska M.: Biotechnologia w ochronie środowiska. PWN, Warszawa, 2005

2.Miksch K.: Biotechnologia środowiska. Biblioteka Fundacji Ekologicznej, Katowice, 1995

3.Zamorska J., Papciak D.: Wybrane zagadnienia biotechnologii środowiskowej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów, 2001

4. Nalepszy M.: Biotechnologia roślin. PWN, Warszawa 2002

5. Zwierzchowski L., Jaszczka K., Modliński J.A.: Biotechnologia zwierząt. PWN, Warszawa, 1997

6. Bednarski W., Reps A.: Biotechnologia Żywności Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2001

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.