Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie małą firmą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s3.ZMF.SM.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie małą firmą
Jednostka: Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami
Grupy: Rolnictwo, sp. ekonomika rolnictwa, 3 sem. II stopień, stacj. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Opanowanie zasad zarządzania firmą, podejmowanie decyzji w małej firmie oraz rozliczenia podatku z Urzędem Skarbowym i ZUS.

fazy i etapy zakładania firmy, prowadzenie małej firmy , formy opodatkowania podatkiem dochodowym , karta podatkowa , ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, rozliczenie samochodu, podatek VAT w obrocie krajowym i UE.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1.Pojęcie MSP, przedsiębiorczości, definicja mikrofirmy, małej i średniej firmy. Oznaczenie przedsiębiorcy, ustawy podatkowe. (1h)

2.Różne kryteria wyodrębniania firm, proces myślowy o biznesie (1h)

(powód, motyw , korzyść)

3.Etapy zakładania firmy, samoocena przedsięwzięcia i lokalizacja firmy. (2h)

4.Rejestracja firmy (Regon, koncesje, zezwolenia, Sanepid. PIP, itp.) (1h)

5.Cechy i rodzaje podatku dochodowego- karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne.

6.Rozliczenia firmy z ZUS. (2h)

7.Prowadzenie firmy na zasadach ogólnych ( książka, ewidencja środka trwałego)(1h)

8.Rozliczenia miesięczne i roczne podatku dochodowego (1h)

9.Zalety i wady różnych form podatku dochodowego,skala podatkowa (1h)

10.Istota podatku VAT, VAT w obrocie z krajami UE. (1h)

11.Rozliczenie VAT, należny i naliczony, kasa fiskalna. (1h)

12.Podejmowanie decyzji w małej firmie, przyczyny niepowodzeń oraz warunek sukcesu. (1h)

13.Środki UE na wspieranie MSP.(1h)

Tematyka ćwiczeń:

1.Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorczości , powody i motywy rozpoczęcia działalności gospodarczej.(1h)

2.Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorczości , powody i motywy rozpoczęcia działalności gospodarczej.(1h)

3.film…..(1h)

4.zasady lokalizacji firmy handlowej i produkcyjnej (1h)

5.film "zakładam firmę".(1h)

6.film " czy nadaję się na przedsiębiorcę"(1h)

7.Przykłady koncesji i zezwoleń. Koszt założenia firmy (1h)

8.Rodzaj podatku dochodowego i podatku VAT.(1h)

9.Rozliczenia przedsiębiorcy i pracowników z ZUS.(1h)

10.Rozliczenie firmy z Urzędem Skarbowym - karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.(1h)

11.Prowadzenie zapisów w podatkowej książce przychodów i rozchodów.(1h)

12.Rozliczenie samochodu, inwentaryzacja , rozliczenie miesięczne (1h)

13.Rozliczenie roczne. Podejmowanie decyzji w zarądzaniu małą firmą.(1h)

14.Próg rentowności w zarządzaniu firmą.(1h)

15.Przykładowe wnioski i fundusze UE na wsparcie MSP.(1h)

Literatura:

Rocznik Statystyczny Małych firm

Żaro Z. Jak rozliczyć i poprowadzić własną firmę. Sigma Skierniewice 2001

Markowski W. Rozpoczynam działalność gospodarczą. Bank BPH 2003

Praca zbiorowa pod redakcją B. Piaseckiego . Ekonomika i Zarządzanie małą firmą PWN Warszawa- Łódź 1999r.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- posiada podstawowe wiadomości o zarządzaniu małą firmą,

- posiada wiedzę o rozliczeniach firmy z Urzędem Skarbowym i ZUS.

Umiejętności:

- potrafi rejestrować zdarzenia gospodarcze w podatkowej książce przychodów i rozchodów,

- umie wybrać właściwą formę opodatkowania,

- umie rozróżnić działania legalne i nielegalne przedsiębiorcy.

Kompetencje społeczne:

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

- podstawowe wiadomości o zarządzaniu małą firmą - test

- zapis zdarzeń w podatkowej książce przychodów i rozchodów - zadanie indywidualne i dyskusja plenarna,

- rozliczenie firmy z Urzędem Skarbowym w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zasad ogólnych - zadanie indywidualne i dyskusja,

- rozliczenie przedsiębiorcy z ZUS - przykłady i zadanie indywidualne,

-rozróżnienie działań legalnych i nielegalnych przedsiębiorcy - case stady, dyskusja plenarna

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.