Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Staż laboratoryjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s3.STL.SI.ROSRO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Staż laboratoryjny
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Staż laboratoryjny jest formą fakultetu.

Staż obejmuje praktyczne wykonanie bieżących prac labolatoryjnych w różnych jednostkach Wydziału. Zainteresowani studenci stażem, w tym członkowie sekcji Studenckiego Koła Naukowego, będą przydzieleni do opiekunów w celu udziału w realizownych przez nich pracach badawczych. Specyfika jednostki i projektu badawczego narzuca charakter stażu. Udział w stażu może zgłosić każdy student, ale przydział do jednostek odbywa się na podstawie rankingu wszystkich ocen (waga 0,7) i wskazania opiekuna (waga 0,3). Liczebność stażu limitowana do 15 studentów.

Pełny opis:

W trakcie 40 godzin stażu student

1) praktyczne wykonanuje procedury laboratoryjne standardowe i zaawansowane

2) wykonywanuje obliczenia i sporządza raporty

3) zapoznanie się z procedurami zgodności, akredytacji i biegłości laboratoriów.

Literatura:

http://www.pca.gov.pl/

Efekty uczenia się:

Student zna procedury badawcze objęte specyfiką jednostki lub projektu, ma poszerzoną wiedzę z zakresu wykonywanych prac laboratoryjnych, umie je zaplanować, przygotować i przeprowadzić samodzielnie a w szczególności:

potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski InzA_U01

potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne InzA_U02

wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa lub środowiska, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski RO1_U07,

dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów RO1_U11, RO1_U12, RO1_U15,

Metody i kryteria oceniania:

Po odbyciu stażu, na podstawie sprawozdania prowadzonego jak dla praktyki zawodowej/dziennik praktyk/ oraz opinii nauczyciela, student otrzymuje zaliczenie (zal. ocena) równoważne 2 punktom ECTS.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.