Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy rozwoju lokalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s3.PRL.SI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy rozwoju lokalnego
Jednostka: Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

PRZEDMIOT NIE JEST JUŻ REALIZOWANY - NIE MA GO W PLANACH

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z problemami rozwoju wiejskich środowisk lokalnych. Studenci poznają sposoby pomiaru poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego. Ponadto słuchacze zapoznają się z praktyką funkcjonowania Lokalnych Grup Działania.

Celem jest przedstawione teorii i praktyki procesu rozwoju lokalnego.Treścią zajęć są następujące zagadnienia:

- Współczesny rozwój społeczno-gospodarczy w świetle dotychczasowych teorii rozwoju lokalnego

- Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju środowisk lokalnych

- Identyfikacja wyznaczników kapitału rozwojowego

- Rola kapitału społecznego w rozwoju obszarów wiejskich i Lokalne Grupy Działania

- Rola otoczenia instytucjonalnego w rozwoju lokalnym

- Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

- Główne kierunki rozwoju gmin w Małopolsce

- Bariery rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem regionu Małopolski

Pełny opis:

Tematyka wykładów

(W):W1 i W2. Rozwój gospodarczy; definicje i sposoby pomiaru stopnia rozwoju wspólnot lokalnych.

W3. Elementy rozwoju lokalnego w polityce gospodarczej. Rozwój środowisk wiejskich jako ważny kierunek finansowania w ramach polityki strukturalnej i regionalnej Unii Europejskiej.

W4 i W5. Teorie rozwoju lokalnego, prawa makroekonomiczne (historia i współczesność).W6. Strategia rozwoju lokalnego wyznacznikiem dalszego rozwoju. Potencjał rozwojowy regionu.

W7. Kapitał rozwojowy (materialny i niematerialny). Kapitał ludzki, społeczny i kulturowy.

W8 i W9. Rola kapitału społecznego w rozwoju lokalnym. Globalizm a lokalność.

W10, W11. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

W12, W13. Rola otoczenia instytucjonalnego w rozwoju lokalnym - Lokalne Grupy Działania.

W14. Samorząd lokalny; historia powstania i kształtowanie formy organizacyjnej.

W15. Możliwości i źródła finansowania rozwoju gospodarczego. Budżetowe i pozabudżetowe źródła finansowania.

Tematyka ćwiczeń (C):

C1. Poprawa standardu życia mieszkańców, a wskaźniki rozwoju. Wybór najwłaściwszej w opinii studenta definicji rozwoju lokalnego.

C2 i C3. Burza mózgów na temat: Jak w opinii studenta można wpływać na polepszenie warunków życia mieszkańców w jego miejscowości? Analiza przykładowych działań.

C4. Identyfikacja czynników ograniczających i stymulujących rozwój lokalny.

C5 i C6. Identyfikacja wyznaczników kapitału ludzkiego, społecznego i kulturowego.

C7 i C8. Próba rozwiązania konkretnego problemu przez studentów w grupach.

C9 i C10. Główne kierunki rozwoju gmin w Małopolsce. Przesłanki ekonomiczne, psychologiczne i kulturowe rozwoju poszczególnych kierunków.

C11. Gmina jako przedmiot i podmiot rozwoju lokalnego. Postrzeganie roli samorządu lokalnego przez mieszkańców.

C12. Analiza potrzeb lokalnego rynku pracy na podstawie ogłoszeń rynku pracy, np. gazety lokalne.

C13. Jak zdobyć i utrzymać posiadane miejsce pracy, w tym własną firmę.

C14 i C15. Programy wspierające rozwój lokalny.

Literatura:

Kłodziński M., 1999. Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa.Rosner A., 2002. Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, IRWiR PAN, Warszawa.Wieruszewska M., 2002. Samoorganizacja w społecznościach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa.Moskal S., Psychospołeczne uwarunkowania przebudowy wsi małopolskiej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Nr 1.Wilkin J., 1997. Globalizm i lokalizm we współczesnym rozwoju gospodarczym [w:] Rozwój gospodarczy i zmiany strukturalne w ujęciu regionalnym. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, Tom I.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.