Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy monitoringu środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s3.PMS.SI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy monitoringu środowiska
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel przedmiotu

Zapoznanie z organizacją monitoringu zanieczyszczeń środowiska ze źródeł antropogenicznych.

Treści merytoryczne

Oddziaływanie czynników antropogenicznych: przemysłu, energetyki, motoryzacji i rolnictwa, omówienie doboru i wykorzystania organizmów wskaźnikowych w tych badaniach oraz przepisów prawnych dotyczących korzystania ze środowiska naturalnego.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Wprowadzenie do przedmiotu, rozwój monitoringu środowiska, pojęcia podstawowe.

2. Podstawy prawne monitoringu środowiska.

3. Organizacja sieci monitoringu środowiska w Polsce.

4. Cel monitoringu i praktyczne wykorzystanie uzyskanych wyników.

5-6. Klasyfikacja i kryteria oceny zawartości substancji szkodliwych w powietrzu.

7-8. Klasyfikacja i kryteria oceny zawartości substancji szkodliwych w wodzie.

9-10. Klasyfikacja i kryteria oceny zawartości substancji szkodliwych w glebach.

11. Klasyfikacja i kryteria oceny zawartości substancji szkodliwych w roślinach.

12. Metody stosowane w monitoringu zanieczyszczenia powietrza.

13. Metody stosowane w monitoring zanieczyszczenia wód.

14. Metody stosowane w monitoring zanieczyszczenia gleb.

15. Monitoring zanieczyszczeń produktów pochodzenia roślinnego.

16. Monitoring zanieczyszczeń produktów pochodzenia zwierzęcego.

17-18. Ważniejsze biowskaźniki roślinne i ich omówienie.

19-20. Ważniejsze biowskaźniki zwierzęce i ich omówienie.

21-22. Ocena elementów środowiska w Polsce i Europie na podstawie danych monitoringowych.

Tematyka ćwiczeń terenowych

1. Zapoznanie z działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

2. Zapoznanie z działaniem automatycznej stacji monitoringu środowiska

Literatura:

Karaczun Z.M., Indeka L.G. 1999. Ochrona środowiska.

Kozak D., Chmiel B., Niećko J. 2001. Ochrona środowiska.

Zabłocki Z., Fudali E., Podlasińska J., Kiepas-Kokot A. 1998. Pozarolnicze obciążenia środowiska.

Opracowania tematyczne z serii Biblioteka Monitoringu środowiska.

Raporty GIOŚ i WIOŚ.

Materiały dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska http://www.mos.gov.pl.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.