Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9s3.OSR.SI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel przedmiotu

Zapoznanie z przyczynami i skutkami dla środowiska zakłóconego obiegu pierwiastków w przyrodzie.

Treści merytoryczne

Źródła zanieczyszczeń atmosfery, wody i gleby oraz ich klasyfikacja, możliwości zapobiegania ich przedostawaniu się do środowiska, metody przeciwdziałania skutkom ich oddziaływania, metody zagospodarowania odpadów i oczyszczania ścieków. Organizacja ochrony środowiska i monitoringu zanieczyszczeń, ocena stanu środowiska w oparciu o przyjęte kryteria zawartości substancji szkodliwych, zasady tworzenia obszarów prawnie chronionych oraz ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. Międzynarodowe konwencje dotyczące ochrony zasobów naturalnych oraz przepisy prawne obowiązujące w Polsce.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Charakterystyka przedmiotu, wymagania dotyczące jego zaliczania oraz literatura. Obieg materii w przyrodzie. Miejsca największego zagrożenia włączaniem się do niego substancji szkodliwych ze strony różnych gałęzi gospodarki.

2. Cyrkulacja atmosfery, źródła oraz rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze. Pierwotne i wtórne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego (związki fluoru, węgla, azotu, siarki, metale ciężkie, ozon, smog).

3. Obieg wody w przyrodzie. Źródła zanieczyszczenia wód (rolnictwo, przemysł, aglomeracje miejskie). Ścieki klasyfikacja, zagrożenia dla środowiska, metody oczyszczania ścieków.

4. Źródła zanieczyszczenia gleb. Antropogeniczne przyczyny oraz skutki degradacji i dewastacji gleb.

5. Możliwości zapobiegania i przeciwdziałania degradacji gleby oraz przemieszczania się substancji szkodliwych do żywności i paszy, utylizacja produktów rolniczych o nadmiernej zawartości tych substancji. Rekultywacja obszarów zdegradowanych.

6. Źródła zanieczyszczeń środowiska związane z produkcją zwierzęcą i możliwości ograniczenia skutków ich oddziaływania na środowisko.

7. Zanieczyszczenia przemysłowe i ich uciążliwość dla środowiska.

8. Odpady klasyfikacja, zagospodarowanie, problem ich składowania i zagrożenia dla środowiska. Możliwości i warunki rolniczej utylizacji odpadów.

9. Możliwości i warunki rolniczej utylizacji osadów ściekowych.

10. Przepisy prawne i organizacja ochrony środowiska w Polsce.

11. Ocena stanu środowiska przyrodniczego w Polsce oraz źródła zagrożeń. Obszary klęski ekologicznej.

Tematyka ćwiczeń terenowych

Oczyszczalnia ścieków: poznanie mechanicznego i biologiczno-chemicznego procesu oczyszczania ścieków

Zwiedzanie stacji uzdatniania wody

Ocena zagospodarowania odpadów przemysłowych, komunalnych, rolniczych (na przykładzie wybranego zakładu).

Literatura:

Pyłka-Gutowska E. Ekologia z ochroną środowiska. 2004.

Karaczun Z.M., Indeka L.G.: Ochrona środowiska. 1999.

Kozak D., Chmiel B., Niećko J.: Ochrona środowiska. 2001.

Materiały dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska http://www.mos.gov.pl oraz instytucji z nim powiązanych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.