Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie środowiskiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9ZS.6s.NL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie środowiskiem
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot porusza problematykę zarządzania środowiskiem, tj. zarządzania użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska. Studenci zostaną zaznajomieni z problematyką zarządzania ochroną środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu - w sposób bezpośredni i pośredni oraz w procesach produkcyjnych a także w kontekście pozaprodukcyjnej aktywności człowieka. Przedstawiona zostanie też ekonomiczna teoria wyceny środowiska oraz gospodarowania nim i jego zasobami zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Rozwój gospodarczy a presja na środowisko. Rozwój zrównoważony.

2. Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym. Instrumenty regulacji bezpośredniej

i pośredniej. Narzędzia oddziaływania społecznego - kształtowanie świadomości ekologicznej.

3. Wycena środowiska i jego elementów.

4. Zarządzanie zasobami środowiska. Ekonomiczne aspekty eksploatacji zasobów.

5. Systemy zarządzania środowiskowego. Zaliczenie wykładów - test.

Ćwiczenia:

1. Współczesne problemy gospodarowania środowiskiem i jego zasobami.

2. Jakość życia człowieka a presja na środowisko.

3. Systemy zarządzania środowiskowego w praktyce. Zaliczenie ćwiczeń.

Literatura:

Poskrobko B., 2007, Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa

Manteuffel Szoege H., 2005, Zarys problemów ekonomiki środowiska, SGGW, Warszawa

Łaguna T. M i Witkowska-Dąbrowska M (red.) , 2005, Ekonomiczne podstawy zarządzania środowiskiem i zasobami naturalnymi, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.

Żylicz T., 2004, Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa

Nierzwicki W., 2006, Zarządzanie środowiskowe, PWE, Warszawa

Norma środowiskowa ISO 14001 i rozporządzenie EMAS

Efekty uczenia się:

W efekcie kursu student zna problematykę ochrony środowiska. Zna podstawy prawne gospodarowania i zarządzania środowiskiem. Wie jak wycenia się dobra i usługi środowiska oraz jak należy gospodarować środowiskiem i jego zasobami zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. Wie od czego zależą kary i opłaty w ochronie środowiska i umie obliczyć ich wysokość. Rozumie ideę zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów: test wielokrotnego wyboru

Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium (zadania rachunkowe + pytania teoretyczne)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.