Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Samorządność terytorialna i gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9Z7.A302.SI.RXXXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Samorządność terytorialna i gospodarcza
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Grupy: Rolnictwo, 7 sem, stacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania instytucji samorządowych w Polsce. Zdobyta wiedza i umiejętności pomogą studentom w aktywnym włączeniu się w życie społeczności lokalnych i zawodowych po ukończeniu studiów. W trakcie zajęć studenci poznają uwarunkowania prawne i społeczne funkcjonowania administracji samorządowej (samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki) oraz samorządu zawodowego i gospodarczego (izby rolnicze, cechy rzemiosł, izby handlowe itp.) Studenci zapoznają się organizacją i zadaniami poszczególnych typów samorządów oraz zasadami ich finansowania

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Prawne pojęcie samorządu i samorzadu terytorialnego

Historia samorządu terytorialnego

Ustawa o samorządzie gminnym rozwiazania szczegółowe

Ordynacje wyborcze i referendum lokalne

Działalność uchwałodawcza rad gminnych i jej konsekwencje

Samorząd terytorialny w sysemie finansów publicznych

Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego

Funkcjonowanie jednostek pomocniczych - status sołectwa

Interwencjonizm samorządowy narzędzia oddziaływania

Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym

Marketing terytorialny w teorii i praktyce

Samorząd zawodowy i gospodarczy zasady funkcjonowania i zadania

Repetytorium - zaliczenie przedmiotu

Tematyka ćwiczeń

Źródła prawa w zakresie samorządu terytorialnego

System terytorialnych wspólnot samorządowych w administracji publicznej Rzeczpospolitej Polskiej

Zadania samorządu terytorialnego

Funkcjonowanie i zadania organów wykonawczych samorządu terytorialnego

Funkcjonowanie i zadania organów uchwałodawczych samorządu terytorialnego

Procedura uchwalania budżetu

Nadzór nad samorządem terytorialnym

Projektowanie inwestycji komunalnych przy udziale środków zewnętrznych

Oddziaływanie samorządów terytorialnych na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Budowa strategii rozwoju jednostki terytorialnej

Marketing terytorialny - przykłady

Polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym

Samorząd zawodowy i gospodarczy zasady funkcjonowania i zadania

Repetytorium - zaliczenie przedmiotu

Literatura:

Izdebski H. i inni. 2006. Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. Wydawnictwo Lexis Nexis WarszawaGintowt-Dziewałtowski W. i inni. 2002. Vademecum radnego. Twigger Warszawa Wojewodzic T., 2000, Marketing w jednostkach samorządu terytorialnego, Wieś i Doradztwo nr1, s. 59-64Wojewodzic T., Mikołajczyk J., 2006. Zróżnicowanie struktury dochodów gmin w Polsce. Acta Agraria et Silvestria, Seria Agraria Vol. XLVII, s. 433-441

Efekty uczenia się:

Studenci znaja zasady funkcjonowania samorzadów terytorialnych w Polsce. Potrafią przygotować program wyborczy, potrafią przygotować argumentację dla swoich pomysłów proponowanych w trakcie posiedzeń organów kolegialnych.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie ćwiczeń studenci gromadzą punkty za udział w quizach (praca w grupach "partiach"). Punkty uzyskuja również za śledzenie prasy fachowej z zakresu samorzadu, uczestnictwo w posiedzeniu rady gminy oraz udział z skeczach i inscenizacjach sytuacji spotykanych w praktyce. Oceny zgodnie ze skalą punktową ustaloną na początku semestru. Z czesci teoretycznej i wykładów zaliczenie w formie ustnej lub test (do wyboru)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.