Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody organizacji i zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9Z7.A289.SI.RROAE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody organizacji i zarządzania
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Grupy: Rolnictwo, 7 sem, stacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pełnienia funkcji kierowniczych (menedżerskich) lub pracowników wykonawczych. Na zajęciach omawiane są zagadnienia dotyczące ewolucji metod organizacji i zarządzania, cykl życia organizacji, metody twórczego rozwiązywania problemów w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1.Podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem - 2 godziny

2. Ewolucja metod zarządzania(co to jest metoda, cykl życia metod co to jest technika, metoda naukowa, metoda organizatorska co to są techniki organizatorskie co do nich zaliczamy).Cykl organizacyjny (co to jest, na czym polega cykl organizacyjny, wymienienie i omówienie poszczególnych faz cyklu organizacyjnego, co daje zastosowanie cyklu organizacyjnego) - 2 godziny

3.Metody pozyskiwania informacji dla potrzeb zarządzania (Badania wtórne, pierwotne, metody ankietowe, ilościowe i jakościowe metody badań)- 2 godziny

4.Metody mierzenia i normowania czasu pracy - 2 godziny

5.Zarządzanie partycypacyjne - 2 godziny

6. Analiza wartości - 2 godziny

7.Zarządzanie stresem. Mobbing - 2 godziny

8.Metody pobudzania motywacji - 2 godziny

9. Współczesne style kierowania- 2 godziny

10. Wybrane metody zarządzania zmianami (Reengineering, Benchmarking, Lean Managment, Otusourcing, Time Based Managnent)- - 2 godziny

11. Zarządzanie zmianami w organizacji.Wybrane metody i techniki kierownicze skierowane na wzrost wyników gospodarczych, poprawę stosunków między ludzkich - - 2 godziny

12. Metody pomocne w podejmowaniu decyzji - - 2 godziny

13.Zarządzanie sobą w czasie - wybrane metody - 2 godziny

14.Wybrane metody planowania - 2 godziny

15. Społeczne uwarunkowania procesu zmian- 2 godziny

Ćwiczenia:

Wiadomości wstępne. Omówienie programu nauczania

Podejście prognostyczne i diagnostyczne w rozwiązywaniu problemów z dziedziny organizacji i zarządzania

Benchmarking wykorzystanie metody w zarządzaniu organizacją.

Analiza wartości- praktyczne zastosowanie metody w gospodarce żywnościowej

Reenginering- zastosowanie metody w praktyce gospodarczej.

Metoda ABC

Sprawdzenie wiadomości

Tworzenie innowacyjno - partycypacyjnego klimatu przedsiębiorstwa

Metoda "burzy mózgów" wykorzystanie jej w praktyce

Badania metod pracy

Wartościowanie pracy

Wartościowanie pracy

Normowanie pracy

Programowanie sieciowe wykorzystanie go w organizacji pracy

Sprawdzenie wiadomości

Literatura:

Błaszczyk W. 2005 Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Martyniak Z. 2002, Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Ziniewicz K. 2003, Współczene koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.