Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasoby glebowe świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9Z7.A073.NI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasoby glebowe świata
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Grupy: Ochrona środowiska, 7 sem, niestacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie roli gleby w środowisku oraz sposobów wykorzystania i ochrony zasobów glebowych świata. Zasoby glebowe świata a wyżywienie ludności. Czynniki glebotwórcze wpływające na rozmieszczenie gleb na kuli ziemskiej. Zasady klasyfikacji gleb według World Reference Base for Soil Resources. Gleby poszczególnych stref klimatyczno-roślinnych na Ziemi. Gleby śródstrefowe, niestrefowe i pozastrefowe. Gleby Europy. Rozmieszczenie i struktura użytkowania gleb w Europie.

Pełny opis:

1. Zasoby glebowe świata a wyżywienie ludności. Definicja gleby i jej funkcje w ekosystemach. Zasady klasyfikacji gleb według World Reference Base for Soil Resources (WRB).

2. Czynniki glebotwórcze wpływające na rozmieszczenie gleb na kuli ziemskiej; budowa geologiczna kontynentów, strefy bioklimatyczne, stosunki wodne, działalność człowieka.

3. Gleby mineralne klimatu subtropikalnego i tropikalnego oraz gleby klimatu aridowego i semiaridowego.

4. Gleby mineralne klimatu stepowego i gleby w których kształtowaniu dużą rolę odgrywa czas.

5. Gleby mineralne klimatu umiarkowanego.

6. Gleby, których rozwój uwarunkowany jest geomorfologią oraz gleby mineralne, których właściwości zależą głównie od skały macierzystej.

7. Gleby organiczne oraz gleby antropogeniczne.

8. Strefowa zmienność pokrywy glebowej i użytkowanie gleb na przykładzie Europy.

Literatura:

Podstawowa:

1. Bednarek R., Prusinkiewicz Z. Geografia gleb. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa, 1999.

2. IUSS Working Group WRB. 2007. World Reference Base for Soil Resources 2006, first update 2007. World Soil Resources Report No 103. FAO Rome.

Uzupełniająca:

1. Klasyfikacja zasobów glebowych świata = World reference base for soil resources [tł. i red. R. Bednarek, P. Charzyński, U. Pokojska ; International Society of Soil Science et al.]. Uniwersytet Mikołaja Kopernika,Toruń, 2003.

2. Dobrzański B., Zawadzki S. Gleboznawstwo. PWRiL Warszawa, 1995.

3. Lecture notes on the major soils of the World (ed.) P. Driessen, J. Deckers., J. Spaargaren. FAO 2001.

Efekty uczenia się:

Studenci zdobędą wiedzę pozwalającą na rozumienie tekstów, w których stosowa jest zalecana przez Unię Europejską klasyfikacja World Reference Base for Soil Resources. Poznają możliwości i ograniczenia wykorzystania rolniczego gleb różnych stref klimatycznych oraz ich zagrożenia.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w formie testu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.