Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Waloryzacja i kartografia gleb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9Z5.A232.SI.RXXXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Waloryzacja i kartografia gleb
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści merytoryczne przedmiotu:

Bonitacja gleb w Polsce i na świecie. Podstawy kartografii. Punktowa waloryzacja gleb Polski. Waloryzacja gleb według FAO. Operaty glebowo-rolnicze. Mapy klasyfikacyjne, mapy waloryzacji przestrzeni produkcyjnej, mapy ewidencyjne. Nowoczesne metody badań stosowane w kartografii gleb.

Pełny opis:

Plan zajęć wykładów w kolejnych tygodniach semestru:

1. Historia kartografii i bonitacji gleb w Polsce i na świecie (1h).

2. Bonitacja gleb w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskich (1h).

3. Rolnicza przydatność poszczególnych typów gleb Polski (2h).

4. Waloryzacja gleb na podstawie wybranych wskaźników (2h).

5. Waloryzacja przestrzeni produkcyjnej według gmin w Polsce (2h).

6. Podstawy kartografii. Pojęcia kartograficzne. Skala, dokładność mapy (1h).

7. Prowadzenie prac kartograficznych przy użyciu technik GPS. Geostatystyczne programy komputerowe i programy do komputerowej analizy obrazu (Surfer, Aphelion) (2h)

8. Operaty glebowo-rolnicze. Mapy glebowe, klasyfikacyjne, ewidencyjne, glebowo- siedliskowe (2h).

9. Sposób prowadzenia glebowych prac kartograficznych w terenie zgodnie z normą PN-R-04031 (2h).

Plan zajęć ćwiczeń w kolejnych tygodniach semestru:

1. Wprowadzenie do ćwiczeń terenowych (2h)

2. Ćwiczenia terenowe polegajace na opracowaniu szkicu mapy glebowo-klasyfikacyjnej wybranego obszaru (Łazy/k. Bochni) (8h).

3. Prace kameralne służące sporządzeniu komputerowej wersji mapy glebowo-klasyfikacyjnej (5h).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kuźnicki F., Białousz S., Skłodowski P. (red.) 1979.Podstawy gleboznawstwa z elementami kartografii i ochrony gleb. Warszawa, PWN.

2. K.Konecka-Betley, D. Czępińska-Kamińska, E. Janowska 1994. Systematyka i kartografia gleb. Wyd. SGGW

Literatura uzupełniająca:

1. Komentarz do Tabeli Klas Gruntów 1963. Wyd. Ministerstwo Rolnictwa, Warszawa.

2. T.Witek i inni 1975. Rolnicza przestrzeń produkcyjna polski w liczbach. Supplement. IUNG Pulawy.

3. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin. 1981. IUNG, Puławy.

Efekty uczenia się:

Celem przedmiotu jest nauczenie studenta interpretacji różnego rodzaju map glebowych i umiejetności korzystania z treści map. Celem przedmiotu jest również zapoznanie studenta z przydatnością rolniczą poszczególnych typów gleb.

Metody i kryteria oceniania:

Materiał wykładowy - egzamin pisemny lub ustny

Materiał z ćwiczeń - sprawozdanie, zaliczenie ustne

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.