Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria agrobiznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9Z5.A229.SX.RXXXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria agrobiznesu
Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

opanowanie podstawowych pojęć dotyczących agrobiznesu a w szczególnośći pojęć dotycząctych rolnictwa, przemysłu roolno-spożywczego oraz otoczenia rynkowego agrobiznesu.

Agrobiznes a rolnictwo i gospodarka żywnośćiowa, organizacja agribiznesu, infrastruktur rynku roln ego i jego otoczenia, kategoria ekonomiczne w agrobiznesie.

Pełny opis:

1.Pojęcie agrobiznesu w teorii i praktyce.Twórcy teorii agrobiznesu.(1h)

2.System agrobiznesu, integracja pionowa i pozioma, rynek rolno-żywnościowy.(1h)

3.Infrastruktura rynku rolnego i jego otoczenia: rynki zorganizowane, instytucje finansowe, informancja rynkowa.(2h)

4.Organizacja rynkowa producentów rolnych, jakość produktów, standaryzacja i weryfikacja, agencje rządowe(2h)

5.Organizacja agrobiznesu: producja rolna, przemysł rolno-spożywczy, zaopatrzenie i zbyt.(2h)

6.Kategorie ekonomiczne w agrobiznesie.(1h)

7.Rynki towarowe wybranych produktów żywnościowych.(2h)

8.Miejsce i rola rolnictwa w gospodarce żywnościowej (1h)

9.Współczesne problemy wyżywienia ludności (1h)

10.Analiza struktury agrarnej rolnictwa (1h)

11.Ocena bazy surowcowej i rynku zaopatrzenia oraz zbytu produktów rolnych (1h)

Literatura:

1. Żmija J.: Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój obszarów wiejskich w regionie Małopolski. Kraków 1999r.

2.Żmija J. i inni: Zarządzanie i marketing w agrobiznesie. Kraków 2000 r.

3. Woś A. i inni: Agrobiznes- mikroekonomia T.Z. Warszawa 1996 r.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)