Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sieć ekologiczna Natura 2000

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9Z5.A226.SL.RXXXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieć ekologiczna Natura 2000
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów ze znaczeniem sieci ekologicznej Natura 2000 w ochronie bioróżnorodności i przepisami obowiązującymi na obszarach przez nią objętych oraz uświadomienie szans jakie stwarza ona dla regionów.

Treści merytoryczne przedmiotu:

Strategia ochrony przyrody Unii Europejskiej. Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące ochrony przyrody. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w Polsce. Przedmioty ochrony na obszarach Natura 2000 i przepisy prawne na nich obowiązujące. Konsekwencje gospodarcze ustanowienia obszarów Natura 2000. Natura 2000 a plany i programy opracowywane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa jako główny cel ochrony przyrody.

2. Strategia ochrony przyrody Unii Europejskiej. Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące ochrony przyrody.

3. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000. Kryteria wyznaczania obszarów Natura 2000 - OSO i SOO.

4. Priorytetowość siedlisk i gatunków. Ważniejsze siedliska priorytetowe wymienione w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej występujące w Polsce - zagrożenia i ochrona.

5. Ważniejsze siedliska półnaturalne (użytkowane rolniczo) chronione Dyrektywą Siedliskową w Polsce - zagrożenia i ochrona.

6. Gatunki priorytetowe występujące w Polsce - zagrożenia i ochrona.

7. Chronione gatunki ptaków występujące na terenach użytkowanych rolniczo.

8. Wdrażanie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce. Przepisy prawne dotyczące obszarów Natura 2000 w Polsce. Zarządzanie tymi obszarami.

9. Konsekwencje ustanowienia obszarów Natura 2000 na terenach użytkowanych rolniczo. Wymagania wobec rolników. Równoważenie strat. Przyrodnicze programy rolnośrodowiskowe.

10. Baza danych dotycząca Ekologicznej Sieci Natura 2000 w Polsce.

11. Obszary Natura 2000 w województwie małopolskim.

12. Natura 2000 a działalność inwestycyjna. System ocen oddziaływania na środowisko w granicach obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce.

13. Natura 2000 a plany i programy opracowywane przez jednostki samorządu terytorialnego.

14. Natura 2000 a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Makomaska-Juchiewicz M., Tworek S. 2003. Ekologiczna sieć NATURA 2000. Problem czy szansa. IOP PAN, Kraków.

Pawlaczyk P., Jermaczek A. 2004. Natura 2000 – narzędzie ochrony przyrody. WWF Polska, http://www.kp.org.pl/pdf/poradniki/natura_2000_narzedzie.pdfWarszawa.

Literatura uzupełniajaca:

Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.