Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia wzrostu i rozwoju roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9Z5.A197.SI.RROAB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia wzrostu i rozwoju roślin
Jednostka: Katedra Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wzrost. Różnicowanie.Hormonalna regulacja wzrostu i rozwoju.Udział poszczególnych hormonów roślinnych w regulacji procesów wzrostu i rozwoju roślin. Mechanizm działania regulatorów wzrostu i rozwoju. Wpływ czynników zewnętrznych na wzrost i rozwój roślin. Ontogeneza roślin. Zmienność ontogenetyczna i fazy rozwojowe w cyklu życiowym roślin. Sezonowość wzrostu i rozwoju roślin. Fenologia: Rozwój roślin jako wskaźnik cech klimatu i zmian czynników klimatycznych.

Wzrost.Różnicowanie.Hormonalna regulacja wzrostu i rozwoju.Udział poszczególnych hormonów roślinnych w regulacji procesów wzrostu i rozwoju roślin.Mechanizm działania regulatorów wzrostu i rozwoju.Wpływ czynników zewnętrznych.Ontogeneza roślin.Zmienność ontogenetyczna i fazy rozwojowe w cyklu życiowym roślin.

Sezonowość wzrostu i rozwoju roślin.

Fenologia: Rozwój roślin jako wskaźnik cech klimatu i zmian czynników klimatycznych.

Pełny opis:

Wykład 01 (2 godziny)Wstęp i zakres przedmiotu

Wstęp

Pojęcia ogólne oraz terminologia dotycząca wzrostu i rozwoju

Wzrost

Podziały komórkowe

Wzrost objętościowy komórek

Różnicowanie

Różnicowanie kształtu organizmu (organu)

Orientacja podziałów komórkowych

Kierunek wzrostu objętościowego komórek

Różnicowanie budowy wewnętrznej organizmu

Wykład 02 (2 godziny)

Hormonalna regulacja wzrostu i rozwoju

Udział poszczególnych hormonów roślinnych w regulacji procesów wzrostu i rozwoju roślin: auksyny, cytokininy, gibereliny, poliamidy, steroidy (brasinosteroidy), inhibitory, etylen, kwas abscysynowy, jasmoniany, związki fenolowe, inhibitory syntetyczne- herbicydy.

Wykład 03 (2 godziny)

Mechanizm działania regulatorów wzrostu i rozwoju

Regulacja ekspresji genów

Receptory

Transduktory

Regulacja transportu jonów

Regulacja wzrostu i rozwoju roślin

Rola hormonów roślinnych

Wpływ czynników zewnętrznych Wykład 04 (2 godziny)

Ontogeneza roślin

Zmienność ontogenetyczna i fazy rozwojowe w cyklu życiowym roślin

Etap od zapłodnienia do uformowania się nasienia

Budowa i rozwój zarodka

Aktywny okres embriogenezy i charakter wpływów następczych

Wykład 05 (2 godziny)

Kiełkowanie: być albo nie być.

Faza wegetatywna: Okres wielkiego wzrostu.

Wykład 06 (2 godziny)

Faza reprodukcyjna: Kwitnienie i owocowanie.

Reprodukcyjna skuteczność roślin kwiatowych.

Faza starzenia się: Zorganizowany odwrót.

Wykład 07 (2 godziny)

Sezonowość wzrostu i rozwoju roślin.

Różne modele historii życia.

Rośliny z ciągłym wzrostem.

Rośliny z przerywanym wzrostem.

Cykle reprodukcyjne.

Synchronizacja rozwoju i rytmów klimatycznych.

Wykład 08 (1 godzina)

Fenologia: Rozwój roślin jako wskaźnik cech klimatu i zmian czynników klimatycznych.

Fenofazy i daty fenologiczne.

Kolejność fenofaz w strefie umiarkowanej.

Fenologiczne zjawiska w tropikach i subtropikach.

Dendrologia: Archiwum zdarzeń. determinujących wzrost.

Literatura:

Literatura:Anatol Listowski, O rozwoju roślin. PWRiL, Warszawa, 1970.

Leszek S. Jankiewicz, Regulatory wzrostu i rozwoju roślin. 1. Właściwości i działanie, PWN Warszawa, 1997.

Leszek S. Jankiewicz, Regulatory wzrostu i rozwoju roślin. 2. Zastosowanie w ogrodnictwie, rolnictwie, leśnictwie i w kulturach tkanek, PWN Warszawa, 1997.

Alicja Szweykowska, Fizjologia roślin, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1997.

A.J. Lack, D.E. Evans, Biologia roślin, Wydawnictwo Naukow, PWN, 2003.

Walter Larcher, Physiological plant ecology, ISBN 3-540-43516-6, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, New York, 2003

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.