Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza i planowanie w gospodarstwie rolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9Z5.A191.SI.RROAE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza i planowanie w gospodarstwie rolnym
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami i zasadami sporządzania analizy gospodarstw i planów gospodarczych. Podczas wykładów studenci zdobędą teoretyczne podstawy, zaś ćwiczenia poświęcone będą nabyciu praktycznych umiejętności w obliczaniu i interpretacji wskaźników analizy i sporządzaniu biznes planu. Podstawy teoretyczne w powiązaniu z praktyczną realizacją i rozwiązywaniem problemów organizacyjnych i finansowych dla gospodarstwa rolnego powinny przyczynić się do nabycia umiejętności niezbędnych do wypełniania wniosków kredytowych czy wniosków o pomoc z funduszy Unii Europejskiej dla gospodarstw rolniczych.

Pełny opis:

Wykłady

1. Środowisko przyrodnicze i ekonomiczne - siły integrujące i różnicujące organizację gospodarstw

2. Metody i rodzaje analizy gospodarstw - wskaźniki, źródła danych

3. Organizacja i ekonomika produkcji roślinnej

4. Organizacja i ekonomika produkcji zwierzęcej

5. Środki produkcji i ich rola w organizacji gospodarstw - siła robocza, trwałe i obrotowe środki produkcji

6. Metodyka analizy w gospodarstwie prowadzącym rachunkowość

7. Bilans majątkowy - pionowa i pozioma analiza bilansu majątkowego

8. Planowanie - podstawowe pojęcia i zasady planowania

9. Rachunek ekonomiczny jako podstawa planowania

10. Metody planowania w gospodarstwie rolniczym

11. Fazy planowania - zasady konstrukcji biznes planów

12. Planowanie i ocena inwestycji

13. Plan finansowy

14. Racjonalizacja organizacji- profil produkcyjny, typy gospodarstw

15. Podsumowanie całości wykładów - przygotowanie do egzaminu

Ćwiczenia

1. Ocena środowiska przyrodniczego i ekonomicznego gospodarstwa - jakość gleb, waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej

2. Pojęcia używane w ekonomicznej i organizacyjnej ocenie procesów produkcji w w gospodarstwie, wzajemne związki

3. Ocena produkcji roślinnej - plon przeliczeniowy, trendy plonów

4. Powiązanie produkcji roślinnej i zwierzęcej - podział powierzchni paszowej

5. Ocena organizacji produkcji zwierzęcej, obrót stada

6. Ocena poziomu zatrudnienia i wyposażenia technicznego

7. Zaliczenie pisemne dotychczasowej partii materiału. Założenia do biznesplanu

8. Praktyczne wykonywanie biznesplanu

9. Praktyczne wykonywanie biznesplanu

10. Praktyczne wykonywanie biznesplanu

11. Praktyczne wykonywanie biznesplanu

12. Praktyczne wykonywanie biznesplanu

13. Praktyczne wykonywanie biznesplanu

14. Praktyczne wykonywanie biznesplanu

15. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

B. Klepacki, Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych.Warszawa 2001

R. Manteuffel,Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego,PWRiL Warszawa 1979

Z. Kierul, Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych, PWRiL,Warszawa 1986

K.Opolski, K. Waśniewski - Biznes plan. Jak go budować ?, CeDeWu Sp. z o.o. - Warszawa 2007

Z. Pawlak, Biznesplan, zastosowania i przykłady, Poltext, Warszawa 2006.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.