Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i praktyka integracji europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9Z3.A174.SX.RXXXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i praktyka integracji europejskiej
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z teoria i praktyką integracji gospodarczej Polski z UE ze szczególnym uwzglednieniem rolnictwa, agrobiznesu i rozwoju obszarów wiejskich

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z teorią integracji europejskiej w tym zwłaszcza integracji gospodarczej. Na tle przeglądu procesów globalizacji rozpoznają istotę procesu integracji etapy integracji oraz jej następstwa w sferze ekonomii. Poznają podstawy instytucjonalne i prawne funkcjonowania Wspólnot i Unii Europejskiej. Na tle strategii rozwoju kraju na lata 2007-2013 studenci poznają poszczególne programy operacyjne w tym zwłaszcza dotyczące polityki regionalnej i polityki spójności.Szczególną uwagę zwrócono na wdrażanie PROW oraz płatności bezpośrednich.

Pełny opis:

1. Globalizacja, istota i skutki gospodarcze (2 godz.)

2. Wprowadzenie do teorii integracji gospodarczej (2 godz.)

3. Etapy i poziomy integracji gospodarczej (2 godz.)

4. Przegląd historyczny integracji politycznej i gospodarczej Europy (2 godz.)

5. Organizacje integracji w współczesnym świecie (2 godz.)

6. Instytucje Unii Europejskiej i ich funkcjonowanie (2 godz.)

7. Porządek prawny funkcjonowania Unii Europejskiej (2 godz.)

8. Programy operacyjne na lata 2007-2013 (2 godz.)

9. Zarys tworzenia i funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej (2 godz.)

10. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Oś priorytetowa 1 (2 godz.)

11. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Oś priorytetowa 2 (2 godz.)

12. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Oś priorytetowa 3 (2 godz.)

13. Płatności Obszarowe i ONW (2 godz.)

14. Regulackja Rynków Rolnych (2 godz.)

15. Instytucje wdrażające WPR i politykę strukturalną (2 godz.)

Literatura:

- Dokumenty programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, MRiRW

- Akty prawne dotyczące wdrażania PROW - MRRW

- Strategia rozwoju kraju 2007-2013 - MRR

- Programy operacyjne rozwoju kraju na lata 2007-2013 - MRR

- Traktat Akcesyjny - Polska w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza. Warszawa

- Oziewicz E. (red. nauk) Procesy integracji we współczesnej gospodarce światowej PWN Warszawa. 2001

- Budnikowski A. Międzynarodowe stosunki gospodarcze PWE Warszawa 2003

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.