Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarys geografii gleb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9Z3.A142.SL.RXXXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarys geografii gleb
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest poznanie prawidłowości rozmieszczenia gleb na kuli ziemskiej i podstaw najważniejszych klasyfikacji gleb o charakterze globalnym. Studenci zdobędą wiedzę pozwalającą na rozumienie tekstów w których stosowane jest, przyjęte m. in. w Europie, nazewnictwo według World Reference Base for Soil Resources i Soil Taxonomy.

Omawiana będzie następująca problematyka: zasoby glebowe świata a wyżywienie ludności, zasady klasyfikacji gleb według World Reference Base for Soil Resources i Soil Taxonomy, czynniki pedogeniczne wpływające na rozmieszczenie gleb na kuli ziemskiej, gleby poszczególnych stref klimatyczno-roślinnych na Ziemi, gleby śródstrefowe i niestrefowe, rozmieszczenie gleb w Europie.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Zasoby glebowe świata a wyżywienie ludności.2. Zasady klasyfikacji gleb według World Reference Base for Soil Resources i Soil Taxonomy.

3. Czynniki pedogeniczne wpływające na rozmieszczenie gleb na kuli ziemskiej.

4. Gleby mineralne klimatu subtropikalnego i tropikalnego.

5. Gleby mineralne klimatu aridowego i semiaridowego.

6. Gleby mineralne klimatu stepowego.

7. Gleby mineralne klimatu umiarkowanego (Podzols, Planosols, Umbrisols.

8. Gleby mineralne klimatu umiarkowanego (Abelluvisols, Luvisols). Gleby kriogeniczne.

9. Cambisols - gleby mineralne, w których kształtowaniu dużą rolę odgrywa czas.

10. Gleby mineralne, których rozwój warunkowany jest głównie geomorfologią (Fluvisols, Gleysols, Leptosols, Regosols).

11. Gleby mineralne, których właściwości zależą głównie od skały macierzystej (Andosols, Arenosols, Vertisols).

12. Gleby antropogeniczne (Anthrosols, Technosols).

13. Gleby organiczne (Histosols).

14. Przegląd gleb Europy.

15. Rozmieszczenie gleb w Europie.

Ćwiczenia terenowe:

1. Rząska. Ćwiczenia terenowe cz. I: Oznaczanie kryteriów diagnostycznych gleb przyjętych przez klasyfikację WRB. Ustalanie na podstawie oznaczonych i podanych w opisach kryteriów analitycznych nazw grup i podjednostek gleb.

2. Ruczaj. Ćwiczenia terenowe cz. II: Ustalanie nazw grup i podjednostek gleb według klasyfikacji WRB na podstawie cech gleb ułatwiających ich identyfikację w terenie i kryteriów analitycznych definiujących dane jednostki podanych w opisach gleb.

Literatura:

1. Bednarek R., Prusinkiewicz Z. Geografia gleb. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa, 1999.

2. Dobrzański B., Zawadzki S. Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa, 1995.

3. Klasyfikacja zasobów glebowych świata = World reference base for soil resources [tł. i red. R. Bednarek, P. Charzyński, U. Pokojska ; International Society of Soil Science et al.]. Uniwersytet Mikołaja Kopernika,Toruń , 2003.

4. Lecture notes on the major soils of the World (ed.) P. Driessen, J. Deckers., J. Spaargaren. FAO 2001.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.