Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasoby glebowe świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9Z3.A073.SI.RXXXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasoby glebowe świata
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie roli gleby w środowisku oraz sposobów wykorzystania i ochrony zasobów glebowych świata. Poznanie prawidłowości rozmieszczenia gleb na kuli ziemskiej i podstaw najważniejszych klasyfikacji gleb o charakterze globalnym. Rozumienie tekstów w których stosowane jest nazewnictwo przyjęte w podziałach systematycznych gleb. Definicja gleby i jej funkcje w ekosystemach. Czynniki glebotwórcze wpływające na rozmieszczenie gleb na kuli ziemskiej. Zasoby glebowe świata a wyżywienie ludności. Zasady klasyfikacji gleb według World Reference Base for Soil Resources. Gleby poszczególnych stref klimatyczno-roślinnych na Ziemi. Gleby śródstrefowe, niestrefowe i pozastrefowe. Gleby Europy. Rozmieszczenie i struktura użytkowania gleb w Polsce.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Definicja gleby i jej funkcje w ekosystemach. Budowa profilu glebowego, nazewnictwo poziomów glebowych wg klasyfikacji WRB.

2. Czynniki glebotwórcze wpływające na rozmieszczenie gleb na kuli ziemskiej. Cz I. Skała macierzysta - budowa geologiczna kontynentów.

3. Czynniki glebotwórcze wpływające na rozmieszczenie gleb na kuli ziemskiej. Cz II. Klimat, stosunki wodne, biosfera, działalność człowieka, czas.

4. Zasoby glebowe świata a wyżywienie ludności. Zasady klasyfikacji gleb według World Reference Base for Soil Resources.

5. Gleby mineralne klimatu subtropikalnego i tropikalnego oraz gleby klimatu aridowego i semiaridowego.

6. Gleby mineralne klimatu stepowego.

7. Gleby mineralne klimatu umiarkowanego.

8. Gleby mineralne, których rozwój warunkowany jest głównie geomorfologią.

9. Gleby mineralne, których właściwości zależą głównie od skały macierzystej. Gleby mineralne, w których kształtowaniu dużą rolę odgrywa czas.

10. Gleby antropogeniczne (gleby kulturoziemne, technosole). Gleby organiczne.

11. Przegląd i rozmieszczenie gleb w Europie.

12. Zmienność pokrywy glebowej i struktura użytkowania gleb w Polsce.

Ćwiczenia terenowe:

Oznaczanie kryteriów diagnostycznych gleb w terenie. Ustalanie jednostek gleb wg klasyfikacji WRB (2007) oraz Systematyki gleb Polski (1989) na podstawie oznaczonych i podanych w opisach kryteriów analitycznych.

Literatura:

1. Bednarek R., Prusinkiewicz Z. Geografia gleb. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa, 1999.

2. Dobrzański B., Zawadzki S. Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa, 1995.

3. Klasyfikacja zasobów glebowych świata = World reference base for soil resources [tł. i red. R. Bednarek, P. Charzyński, U. Pokojska ; International Society of Soil Science et al.]. Uniwersytet Mikołaja Kopernika,Toruń, 2003.

4. Lecture notes on the major soils of the World (ed.) P. Driessen, J. Deckers., J. Spaargaren. FAO 2001.

5. IUSS Working Group WRB. 2007. World Reference Base for Soil Resources 2006, first update 2007. World Soil Resources Report No 103. FAO Rome.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.