Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie finansami osobistymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9Z.FOs6.NL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami osobistymi
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu stosowania metod i technik skutecznego zarządzania budżetem gospodarstwa domowego. W ramach kursu słuchacze aktywnie uczestniczą w budowaniu portfeli inwestycyjnych na bazie osobistych priorytetów i kryteriów oceny ryzyka. Uczestnicy pozyskują wiedzę umożliwiającą im samodzielne poruszanie się na rynku usług finansowych i podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Pełny opis:

1. Istota i funkcje gospodarstwa domowego.

2. Analiza ekonomiczno – finansowa gospodarstwa domowego.

3. Decyzje finansowe gospodarstw domowych.

4. Pojęcie, cele i sposoby zarządzania finansami osobistymi

5. Zarządzanie majątkiem oraz kapitałami.

6. Zarządzanie budżetem.

7. Zarządzanie oszczędnościami.

8. Zarządzanie długiem.

9. Zarządzanie ryzykiem.

10. Budowa portfela inwestycyjnego a profil inwestora.

Literatura:

1. Lipiński M. – Finanse osobiste, świadome zarządzanie własnym portfelem, Helion 2008.

2. Bywalec Cz. – Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, PWN 2009.

3. Świecka B. – Niewypłacalność gospodarstw domowych, przyczyny – skutki – przeciwdziałanie. Difin 2009.

4. Szczęsny W. – Finanse i zarządzanie, WSM, 2006.

5. Czerwonka M., Gorlewski B. – Finanse behawioralne, SGH 2008.

6. Jajuga K, Jajuga T. – Inwestycje. PWN 1996.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- student posiada wiedzę w zakresie podstaw budowania budżetów gospodarstw domowych

- identyfikuje i charakteryzuje główne narzędzia finansów osobistych

UMIEJĘTNOŚCI:

- analizuje główne strategie inwestycyjne

- buduje samodzielnie budżet gospodarstwa domowego

- planuje działania strategiczne i operacyjne w zakresie polityki finasowej konkretnej jednostki

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- posiada umiejętność planowania pracy grupowej i dzielenia się wiedzą i doświadczeniem

- docenia potrzebę ustawicznego poszerzania wiedzy w zakresie funkcjonowania współczesnych rynków finansowych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń następuje w oparciu o przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej z zakresu wybranej metody / narzędzia zarządzania finansami osobistymi.

Po zakończeniu semestru obowiązuje egzamin z całości materiału

1.Ocena niedostateczna (2,0) zostaje wystawiona w sytuacji, gdy co najmniej jedna z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia zostanie oceniona poniżej 55% efektów dla danej składowej.

2.Ocena dostateczna (3,0) zostaje wystawiona w sytuacji, gdy w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) uzyskane zostanie minimum 55% efektów dla danej składowej.

3.Ocena ponad dostateczna (3,5) zostaje wystawiona na podstawie wyliczenia średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia, dla wartości znajdującej się w przedziale 61-70%.

4.Analogicznie jak w punkcie 3 wyliczona zostaje wartość dla oceny dobrej (4,0 – średnia 71-80%), ponad dobrej (4,5 – średnia 81-90%) oraz bardzo dobrej (5,0 – średnia powyżej 90%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.