Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy makroekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9PME.s2.NL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy makroekonomii
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami makroekonomicznymi, tak aby umieli krytycznie i analitycznie myśleć w kategoriach makroekonomii oraz rozumieli politykę gospodarczą współczesnych państw.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Przedmiot makroekonomii. Zakres i metody analizy. Problemy gospodarki światowej - 1 godz.

2. Ruch okrężny i dochód narodowy. Podstawowe tożsamości makroekonomiczne. PKB, a dobrobyt społeczny - 1 godz.

3. Planowane inwestycje, oszczędności - wpływ na równowagę na rynku dóbr i proces dostosowań w sytuacjach braku równowagi Mechanizm mnożnika - 1 godz.

4. Pieniądz - pojęcie, funkcje, rodzaje i systemy pieniężne. Równowaga na rynku pieniądza. System bankowy - 2 godz.

5.Deficyt budżetowy. Wpływ podatków i wydatków na poziom dochodu narodowego - 2 godz.

6. Inflacja. Monetarystyczna teoria inflacji. Inflacja a bezrobocie. Krzywa Phillipsa. Polityka antyinflacyjna - 2 godz.

7. Zaliczenie przedmiotu w formie pisemnej - 1 godz.

Ćwiczenia:

1.Dochód narodowy i jego kategorie. Rachunek dochodu narodowego - 1 godz.

2.Polityka monetarna państwa, rola Banku Centralnego, stosowane instrumenty oddziaływania - 2 godz.

3.Rynek pracy i bezrobocie. Polityka zatrudnienia i zwalczanie bezrobocia - 1 godz.

4.Wzrost i rozwój gospodarczy. Cykle koniunkturalne , rodzaje i przyczyny powstawania,polityka antycykliczna - 1 godz.

Literatura:

1.D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch. Ekonomia T.2. Makroekonomia. PWE, W-wa 2007.

2.P. Samuelson, W. Nordhaus. Ekonomia T. 1 i 2. PWN, W-wa 2006.

3.M. Burda, Ch. Wypłosz. Makroekonomia. Podręcznik europejski. PWE, Wa-wa 1999.

4.J. Sloman, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2000.

5.R. Hall, J. Taylor. Makroekonomia. Teoria funkcjonowania i polityka. PWN, W-wa, 2006.

6.Podstawy ekonomii. pod redakcją R.Milewski. Wyd. PWN. W-wa 1998.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu (wykłady + ćwiczenia) student:

A/ wiedza:

- definiuje podstawowe pojęcia makro i mikroekonomiczne,

- identyfikuje najważniejsze problemy społeczno-ekonomiczne współczesnego świata,

- rozumie dylematy polityki społeczno-gospodarczej państw o różnym poziomie rozwoju.

B/ umiejętności:

- oblicza podstawowe mierniki makroekonomiczne (Dochód Narodowy, Produkt Narodowy Netto, Produkt Narodowy Brutto, Produkt Krajowy Brutto, Dochody Osobiste),

- wskazuje najważniejsze makroekonomiczne współzależności (inflacja a bezrobocie, konsumpcja i oszczędności, inwestycje a wzrost gospodarczy itp.),

- opisuje zasady funkcjonowania współczesnego systemu bankowego (struktura i funkcje Banku Centralnego oraz rodzaje banków komercyjnych),

- prawidłowo definiuje deficyt budżetowy i dług publiczny.

C/ kompetencje społeczne:

- docenia znaczenie mechanizmów i praw ekonomicznych oraz rolę polityki gospodarczej w procesach makroekonomicznych,

- ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w gospodarce i wynikającej z nich konieczności nieustannej obserwacji rynku,

- posiada umiejętność wystąpień publicznych, argumentowania i uzasadniania swych wypowiedzi oraz współpracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu:

- zaliczenie w formie pisemnej po zakończeniu całego kursu tj. ćwiczeń i wykładów (test jednokrotnego wyboru + dwa zadania opisowe), które sprawdza znajomość opanowanego materiału (kryterium ocen obejmuje: dostateczny (50-60% punktów), ponad dostateczny (60-70%), dobry (70-80%), ponad dobry (80-90%), bardzo dobry (90-100%).

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady - 10 godz.

- ćwiczenia - 5 godz.

- zaliczenie końcowe - 2 godz.

- konsultacje - 8 godz.

Razem: 25 godz. : 25 = 1,0 (czyli 1 pkt. ECTS)

- przygotowanie do ćwiczeń - 20 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 30 godz.

Razem godz. praktyczne : 50 godz. : 25 = 2,0 (czyli 2 pkt. ECTS)

OGÓŁEM: 3 pkt. ECTS

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Zuzek
Prowadzący grup: Dagmara Zuzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.