Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9L6.RAK.NL.RZEKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość komputerowa
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Poznanie i rozpoczecie pracy z systemem COMARCH OPT!MA . Nabycie umiejetnosci ustawienia parametrów systemu, obsługi wybranych funkcji w podstawowych modułach takich jak: Kasa/Bank, Ksiega Handlowa.

Pełny opis:

Tresc cwiczen:

1. Założenia nowej bazy danych i konfiguracja parametrów firmy. 2 godz.

2. Wprowadzenie listy banków, kategorii i kontrahentów firmy. Import pozostałych danych z bazy demonstracyjnej.

2 godz.

3. Moduł Kasa/Bank. Konfiguracja modułu. Zakładanie rejestrów kasowo/bankowych, otwieranie raportów, planowanie płatnosci w preliminarzu płatnosci. 2 godz.

4. Zapisy kasowo/bankowe – rozliczenie zapisu z planowana płatnoscia, wykorzystanie funkcji podziel,kompensata zapisów kasowych. 2 godz.

5. Moduł Ksiega Handlowa . Generowanie planu kont. Wprowadzenie danych do bilansu otwarcia. 2 godz.

6. Bezposrednie zapisy ksiegowe do Dzienników. Wprowadzenie zapisów do rejestrów VAT i do ewidencji dodatkowej. 2 godz.

7. Schematy ksiegowe – stworzenie przykładowych automatycznych wzorców ksiegowan, przeksiegowanie wprowadzonych faktur. 2 godz.

8. Zaliczenie. 1 godz.

Statystyka przedmiotu

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiazkowy Godziny: ; ECTS:

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 75 ; ECTS: - 3

3. Łaczna liczba godzin oraz punktów ECTS, która student uzyskuje poprzez bezposredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, cwiczenia, seminaria....) Godziny: 15; ECTS:0.6

4. Łaczna liczba godzin oraz punktów ECTS, która student uzyskuje na zajeciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: ; 15 ;ECTS: -0.6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzacego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny

do realizacji zadan programowych przedmiotu. Godziny: 60; ECTS:2.4

Literatura:

Instrukcja do cwiczen: System COMARCH OPT!MA . COMARCH Systemy informatyczne.

Efekty uczenia się:

wiedza:

- student potrafi objasnic strukture systemu COMARCH OPT!MA, wymienic jego moduły i opisac ich funkcje.

Umiejetnosci:

- student obsługuje system w zakresie modułu Kasa/Bank, Ksiega Handlowa,

- student potrafi założyc własna baze danych (firme) i skonfigurowac jej parametry,

- zakłada rejestry kasowe, bankowe, wprowadza do nich dokumenty i je rozlicza,

- okresla konta syntetyczne i analityczne na które wprowadza zapisy ksiegowe,

- tworzy schematy ksiegowe – wzorce ksiegowan oraz przeksiegowuje wprowadzone dokumenty

Kompetencje społeczne:

- student posiada swiadomosc szerokiego zakresu wykorzystania systemów informatycznych w prowadzeniu

działalnosci gospodarczej i zarzadzaniu firma,

- znajomosc obsługi systemu mo¿e wykorzystac w pracy zawodowej z uwagi na jego powszechne stosowanie w

ró¿nego rodzaju przedsiebiorstwach, uzupełniajac samodzielnie umiejetnosc obsługi modułów dodatkowych.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujace: oceny za wykonanie zadan w poszczególnych modułach

a) Kasa/Bank,

b) Ksiega Handlowa,

Ocena koncowa: srednia ocen formujacych uzyskanych na zajeciach.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jesli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej ni? 50% obowiazujacych efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jesli w zakresie ka?dej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiazujacych efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie sredniej arytmetycznej z trzech składowych (W,

U lub K) efektów kształcenia (srednio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjeto dla ocen dobrej (4,0 - srednio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - srednio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - srednio >90%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.